VATICAN (VIS) - Sáng 24/01 tại Tòa Thánh Vatican, Đức Thánh Cha Benedict XVI đã đón nhận được một nhóm từ Evangelical Lutheran Church của Đức, người đã đến Rome để kết thúc Tuần Lễ Cầu Nguyện cho sự hiệp nhất các Kitô hữu.

Tiếp chuyện với nhóm bằng tiếng Đức, Đức Thánh Cha nhắc lại cuộc đối thoại giữa Công giáo và Lutheran đã bắt đầu từ 50 năm trước, mặc dù thực tế vẫn tồn tại sự khác biệt về thần học trong các lĩnh vực cơ bản nhất định, tiến bộ to lớn đã được thực hiện theo hướng thống nhất, và đặt nền móng cho một tâm linh và hiệp thông trong đức tin.

Tại thời điểm hiện tại, Đức Giáo Hoàng nhận xét, một số người cảm thấy rằng mục tiêu của sự thống nhất đầy đủ và rõ ràng giữa các Kitô hữu dường như ngày càng xa hơn. Trong bối cảnh này, Ngài lưu ý rằng Ngài đã chia sẻ sự quan tâm của nhiều Kitô hữu những hoa quả của những nỗ lực đại kết là không nhìn thấy được. Tuy nhiên,Ngài đã tiếp tục đối thoại đại kết theo hướng dẫn của Chúa Thánh Thần vẫn tiếp tục là một công cụ cơ bản để khắc phục những trở ngại, và Ngài tái khẳng định sự đóng góp quan trọng của cuộc tranh luận thần học để giúp hiểu được các câu hỏi chưa được trả lời.

Benedict XVI cũng đã nói về sự cần thiết cho một vị trí được chia sẻ trên các câu hỏi liên quan đến quốc phòng, nhân phẩm của con người, và về các vấn đề lớn mà về gia đình, hôn nhân và tình dục.

Cuối cùng, Ngài chỉ ra rằng năm 2017 sẽ đánh dấu kỷ niệm năm trăm của ấn phẩm Những luận điểm của Martin Luther, trong đó đã dẫn đến sự phân chia giữa người Công giáo và Lutheran. Trong bối cảnh này, Ngài nhấn mạnh rằng cho cả hai bên kỷ niệm cần phải được đặc trưng bởi hân hoan chiến thắng nhưng không phải bởi một đại kết mà điểm nổi bật chia sẻ đức tin trong Thiên Chúa Ba Ngôi. Ngày đó cũng sẽ là một cơ hội để phản ánh về những nguyên nhân của sự phân chia và thực hiện một tinh thần hiệp nhất. Đồng thời, Đức Giáo Hoàng nói, nó sẽ là một dịp để đánh giá 1.500 năm đã có trước các cải cách, các di sản trong đó được chia sẻ bởi cả hai người Công giáo và Lutheran.

Đức Thánh Cha kết luận bằng cách kêu gọi cầu nguyện với Chúa Thánh Thần giúp đỡ trong việc tiếp tục cuộc hành trình hướng tới sự thống nhất, mà không cần nghỉ ngơi trên vinh quang của những gì đã đạt được.