NÔNG PHU ĐỢI GÀ

Ở Cư Chương có một nông phu, khi đang dùng rơm làm hàng rào che chắn trước cửa nhà, thì nghe tiếng kêu “oang oác”, vạch hàng rào ra coi thì túm được một con gà rừng. Anh ta rất khoái chí, thế là lại lấy rơm che lại, hi vọng có thế bắt được thêm một con gà nữa.

Ngày hôm sau, anh ta lại đến bên hàng rào, chăm chú nghe, thì lại nghe tiếng kêu “oang oác” như ngày hôm qua, vạch cỏ rơm ra thì một con rắn độc phóng lên cắn nơi tay anh ta, do đó mà anh ta toi mạng.

(Úc Li tử)

Suy tư :

Hàng rào là để ngăn chận không cho gà chó vào phá vườn tược, và hàng rào cũng là để bảo vệ kẻ gian khỏi vào ăn trộm, cho nên có thứ hàng rào bằng kẻm gai nhọn, có thứ hàng rào bằng cây tre, có thứ hàng rào bằng cây xương rồng, có thứ hàng rào xây bằng xi-măng cao.v.v...

Có một vài con...gà rù mắc kẹt trong hàng rào là chuyện thường, nhưng không phải ngày nào cũng có gà bị mắc kẹt trong hàng rào, cho nên đừng để tâm đến nó.

Hàng rào để cho chúng ta ngăn ngừa tội lỗi và những cơn cám dỗ chính là sự cầu nguyện và năng lãnh nhận bí tích Thánh Thể, bởi vì lời cầu nguyện phát sinh ra những hiệu quả của việc lành, và việc năng lãnh nhận Mình Thánh chính là hàng rào chắc chắn nhất giúp chúng ta xa lánh các dịp tội và những cớ vấp phạm do cơn cám dỗ bày ra.

Có những lúc chúng ta bị sa ngã phạm tội, là bởi vì hàng rào cầu nguyện của chúng ta đã thưa thớt không liên lỉ, có những lúc chúng ta bị ma quỷ dụ dổ sống sa đà trong tội, là bởi vì hàng rào thánh lễ của chúng ta xiêu vẹo vì tính ươn lười và nguội lạnh của chúng ta, do đó chúng ta cần phải luôn kiểm tra mỗi ngày "hàng rào đức tin" của mình bằng việc luôn lãnh nhận bí tích Hoà Giải.

Hạnh các thánh đã chứng minh điều ấy cho chúng ta : không một ai cầu nguyện hằng ngày mà phải mất linh hồn, và không một ai yêu mến Thánh Thể mà lại bị phạt đời đời trong hoả ngục !