Newman Và Romero, Huynh Đệ Trong Tinh Thần

(CathNews 10.08) Người ta đã viết rất nhiều về cuộc tông du tới Anh của Đức Thánh Cha Biển-Đức trong đó Người sẽ tôn vinh Đức hồng y Newman lên hàng ‘Chân Phước”, bước đầu trên đường phong thánh.Nhưng còn có một trường hợp rõ rệt khác cũng đáng được phong thánh. Cha Michael Campbell-Johnston, Dòng Tên viết: Đó là Đức tổng giám mục giáo phận San Salvador, Oscar Romero. Dù sống ở những thời kỳ khác nhau và những quốc gia khác nhau, cả hai Vị đều có chung nhiều điểm và cả hai rất có liên quan với nhiều vấn nạn mà Giáo Hội và thế giới ngày nay phải đương đầu.

Trong cuốn sách rất hay của ông: John Henry Newman: một trí tuệ sinh động, Roderick Strange đồng hoá nhiều lãnh vực trong đó tư duy và những lời của Newman rọi ánh sáng lên những vấn đề hiện đại,trong đó có: cách ngài suy nghĩ, cách ngài tìm kiếm chân lý khách quan, đức tin của ngài vào thẩm quyền bất khả ngộ, sự quan tâm của ngài đối với vai trò của giáo dân và sự hiệp nhất của Giáo Hội và cuối cùng là sự từ bỏ đầy tín thác của Ngài vào Chúa quan phòng.Mỗi một trong các vấn đề nầy cũng xuất hiện nỗi bật trong cuộc đời của Đức TGM Romero và tạo ra chiều sâu cho đức tin tôn giáo mà ngài chia sẻ với tha nhân.Cả hai người đều học từ các biến cố và thực tế hơn là từ những ý kiến hay lý lẽ trừu tượng.

Dù Newman là một thế lực trí thức đầy quyền lực, nhưng qua cuộc sống Ngài đặt công việc mục vụ và việc tiếp xúc với dân chúng lên hàng ưu tiên. Những gì ngài coi là một kinh nghiệm trở lại, dẫn ngài tới việc bác bỏ một chủ nghĩa tự do vốn dẫn tới thuyết tương đối của những năm đầu tiên ở Oxford, được gây ra phần lớn bởi sự tìm kiếm “chân lý khách quan” ngài đang tiến hành,vốn dĩ sẽ chi phối những năm sau nầy. Điều nầy ngài khám phá ra trong Giáo hội Công giáo La Mã và sự chấp nhận mạc khải được diễn tả trong các tín điều.

Trong ba năm làm Tổng giám mục giáo phận San salvador, ĐGM Oscar Romero giảng cả thảy 193 bài giảng lễ Chúa Nhật trong nhà thờ chính toà của Ngài, để ra rất nhiều giờ soạn bài giảng hết sức cẩn thận và ý thức rõ tầm quan trọng của các bài giảng lễ, vì chúng được hàng ngàn người khắp đất nước và ở hải ngoại nghe.Ngài dựa vào phản hồi từ cử toạ và sự giúp đỡ của một toán chuyên gia để soạn thảo chúng. Và ngài ý thức rất rõ rằng bổn phận chính của Ngài là diễn tả và bênh vực giáo huấn truyền thống của Giáo Hội, các chân lý mà nhiều người bác bỏ.