VATICAN CITY (CNS) – Thánh lễ trọng thể cuối cùng của Đức Thánh Cha Benedict XVI trước khi ngài nghỉ hè diễn ra quanh một biểu tượng về sứ vụ của ngài là một chủ chăn được chia sẻ với các tổng giám mục trên khắp thế giới.

Giây pallium – một giải len với hai vạch có đầu mầu đen – được đeo quanh vai trên phẩm phục để gợi hình ảnh của chủ chiên nhân lành mang con chiên trên vai.

Đức Thánh Cha Benedict đeo một giải, và mỗi ngày 29 tháng Sáu, nhân dịp Thánh Lễ Kính Thánh Phêrô và Phaolô, ngài choàng giây pallium trên vai các giám mục năm vừa qua đã được phong chức tổng giám mục.

Giây được làm len con cừu được Đức Thánh Cha làm phép mỗi năm vào ngày lễ Thánh Anê, là một biểu tượng chủ chăn của những vị có một đoàn chiên. Các tổng giám mục phục vụ tại các thánh bộ Vatican hay là các đại sứ của Tòa Thánh trên khắp thế giới, không được lãnh nhận giây này.

Văn phòng phụ trách việc tổ chức các nghi thức phụng vụ của Đức Thánh Cha nói ngày 17 tháng Sáu là ít nhất có 35 tổng giám mục sẽ được lãnh nhận giây paliium trong năm 2010. Sự sắp xếp việc bổ nhiệm và nghi thức sai đi cũng như việc di chuyển của các vị này có nghĩa là danh sách sẽ không được hoàn bị trước ngày gần Thánh Lễ.

Các tổng giám mục Hoa Kỳ và Canada trên danh sách gồm có Tổng Giám Mục Jerome E. Listecki ở Milwaukee; Dennis M. Schnurr ở Cincinnati; Thomas G. Wenski ở Miami; và Albert LeGatt ở Saint-Boniface, Manitoba.