Thành Phố qui tụ các linh mục từ khắp thế giới.

VATICAN ( Zenit.org).-Linh Mục từ khắp thế giới đang qui tụ về Roma trong tuần này để tham dự việc bế mạc chính thức năm Linh Mục

Năm Linh Mục, do Đức Giáo Hoàng Biển Đức XVI triệu tập, sẽ kết thúc trong chương trình 4 ngày và được bế mạc vào ngày Thứ Sáu Lễ Thánh Tâm. Tất cả các linh mục thế giới được mời tham dự việc cử hành này, được cổ võ do Bộ Giáo Sĩ và có chủ đề: “LòngTtrung của Chúa Kitô, lòng Trung của các Linh Mục.”

Ngày thứ nhất của chương trình, ngày Thứ Tư, sẽ đưa các linh mục tới Vương Cung Thánh Phaolo Ngoại Thành hầu suy tư về chủ đề “Sự Trở lại và Sứ Vụ.”

Tổng Giám Mục Cologne, Hồng Y Joachim Meisner, sẽ đọc một bài diễn thuyết, cũng sẽ được chuyển sang Vương Cung Thánh Gioan Lateran.

Tiếp theo là buổi chầu Thánh Thể và xưng tội, và một Thánh Lễ chủ sự do Hồng Y Claudio Hummes, Tổng Trưởng Bộ Giáo Sĩ, tại Vương Cung Thánh Phaolô Ngoại Thành. Một Thánh Lẽ khác sẽ được chủ sự do Tổng Giám Mục Mauro Piacenza, thư ký Bộ Giáo Sĩ, tại Thánh Gioan Lateran.

Trong ngày thứ Năm, các linh mục sẽ qui tụ trong Vương Cung Đưc Bà Cả, với chủ đề “ Phòng Tiệc: Sự Cầu khẩn Chúa Thánh Thần với Đức Maria trong sự Hiệp thông Huynh Đệ.”

Ngày này, tổng giám mục Quebec, Hồng Y Marc Ouellet, sẽ cho một bài suy gẫm tại Vương Cung Thánh Phaolô Ngoại Thành (cũng được truyền đi tới Thánh Đường Gioan Lateranô). Lần này cũng lại được tiếp theo bởi sự chầu và xưng tội. Các Thánh Lễ sẽ được cử hành bởi Hồng Y Tarcisio Bertone, quốc vụ Khanh Đức Giáo Hoàng, tại vương cung Thánh Phaolô; và bởi Tổng Giám Mục Robert Sarah, thư ký Bộ Truyền Giáo các Dân tộc, tại Thánh Đường Gioan Lateranô.

Chiều Thư Năm, Các linh mục sẽ hợp mặt tại Quảng Trường Tthánh Phero dự những chứng từ và âm nhạc, đối thoại với Đức Giáo Hoàng Biển Đức XVI và Chầu Thánh Thể và phép lành. Cũng sẽ có những sự nối kết truyền hình với Ars, Phòng Tiệc tại Jerusalem, và những vùng lân cận nghèo nàn tại Buenos Aires và Hollywood.

Say cùng, trong ngày thứ Sáu, 11 tháng 6, Lễ trọng kính Thánh Tâm Chúa Giêsu, chủ đề sẽ là “Với Phêrô, trong Sự Hiệp Thông Giáo Hội.” Vào ngày này, Đức Giáo Hoàng sẽ cử hành Thánh Lễ lúc 10 giờ sáng, trong Thánh Lễ này hàng giáo sĩ sẽ lập lại những lời hứa và Đức Thánh Cha sẽ công bố Thánh Gioan Vianney là thánh quan thầy của tất cả các linh mục. (Lâu nay ngài được công nhận là thánh quan thầy của các linh mục và các cha giải tội giáo xứ.)