“PISAI (Học viện Giáo hoàng về nghiên cứu Arab và Hồi giáo) đang đối mặt với cuộc khủng hoảng kinh tế do thiếu ngân sách và nhân sự có khả năng. Với đà này có nguy cơ sẽ phải đóng cửa”. Đây là mối bận tâm được biểu lộ cho Thông tấn xã MISNA bởi Cha Giuseppe Scattolin, dòng Comboni, Giáo sư Hồi giáo thần bí của PISAI và hơn 30 năm tận tuỵ đối thoại Liên tôn thường xuyên liên tục ở Ai Cập, Leban và Sudan. “Cơ quan có công trạng này được thành lập trong thời gian Công đồng Vatican II, cám ơn sự dấn thân của White Fathers, không bao giờ như hôm nay được kêu gọi thực hiện vai trò tiên báo trong phạm vi đối thoại giữa Kitô giáo và Hồi giáo. Một số việc phải được thực hiện trước khi quá trể”. Sau sự kiện 11 tháng 9, 2001 - Cha Scattolin giải thích - các nhà truyền giáo trên thế giới “giành quyết tâm chủ yếu để đối thoại với Hồi giáo”, nhằm mục đích đáp ứng thoả đáng “những người ủng hộ việc tranh cải giữa các nước văn minh muốn tái đưa ra những kỳ tích anh hùng của những cuộc Thập tự chinh”. Cần nhớ lại rằng PISAI được Đức Giáo Hoàng Phaolô VI rất mong đợi khi nó được vạch ra với thông điệp chỉ đạo của ngài ‘Ecclesiam Suam’, thêm vào đó là huấn quyền giảng dạy của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II, Cha Scattolin nghĩ rằng tổ chức Công Giáo này không thể bị đánh giá thấp, cũng không thể bị cơ cấu lại nhằm tôn trọng dự án ban đầu: “trở thành một mối liên kết có khả năng giữa các nền văn hoá Kitô giáo và Hồi giáo”.

Học viện PISAI ở Viale Trastevere (Rôma), hiện thường xuyên có khoảng 30 sinh viên theo học khoá 3 năm để họ sẽ có khả năng hoà hợp với bối cảnh của nhiều lĩnh vực văn hoá của thời điểm bắt đầu Ngàn năm Thứ Ba. “Bên cạnh PISAI - Cha Scattolin nói rõ thêm - còn có 2 học viện cũng chuyên về cùng một lĩnh vực: Học viện dòng Đa Minh nghiên cứu về Phương Đông ở Cairô (Ai Cập) và Đại học Thánh Giuse của dòng Tên ở Beirut. Nhưng PISAI giữ nguyên sự thừa hành không thể thay thế được, đặt biệt có mặt ở Rôma, nó được bảo vệ bởi các tôn giáo chính và tự do văn hoá. Tôi hy vọng rằng thử thách này được vượt qua, liên quan đến các làng xã trên khắp địa cầu, Đạo hồi trên thực tế đang lan rộng. Mọi thông tin liên hệ: info@pisai.org