Rome (CNA) - Ngày 22 tháng 4 vừa qua, Hội đồng giám mục Ý đã khai mạc một hội nghị kéo dài ba ngày tại Rome với đề tài “Chứng nhân Thời đại Số”. Cuộc họp nhằm cung ứng cho thế hệ mới có thể tiếp cận được với sứ điệp của Chúa Kitô qua thứ “ngôn ngữ” họ lãnh hội được.

Hội nghị qui tụ hơn 1300 tham dự viên đến từ khắp nước Ý. Họ nghe những bài thuyết trình của các giám đốc, các phóng viên thuộc giới báo chí nước Ý, các chuyên viên về truyền thông và về kỹ thuật số cũng như các nhà lãnh đạo Giáo hội.

Giám mục Mariano Crociata, tổng thư ký Hội đồng giám mục Ý, trong bài diễn từ khai mạc hội nghị, nói rằng tuy các hệ thống truyền thông mới, được cộng đồng Giáo hội đẩy mạnh, không nhằm mục đích thay thế các phương tiện truyền thông khác, nhưng chúng “trình bầy một vận hội mới” nhằm đáp ứng với nhu cầu “tăng cường đối thoại và cộng tác.”
GM Mariano Crociata


Giám mục giải thích: Mục đích là để vươn tới thế hệ đang sử dụng một thứ ngữ vựng mới. Ngài mô tả giới trẻ là những người “sinh ra trong thời đại số” đã được lớn lên và giáo dục với thứ tốc độ và lan tỏa của loại “truyền thông theo chiều ngang, phi trung tâm vả tương tác” của thời đại hôm nay.

Đó là “một thế hệ không chống lại Chúa hoặc Giáo hội, nhưng là một thế hệ được dạy bảo sống không có Chúa và không có Giáo hội.”

Trong bối cảnh như thế, nhiệm vụ của Giáo hội khi phát triển một “thứ học hỏi mới” trong truyền thông kỹ thuật số, là có được sự hiện diện, đánh dấu bằng “căn tính Kitô giáo, và tính cách rất mực phong phú tượng trưng bởi Tin Mừng.”

Ngài cũng nhấn mạnh đến thách đố phải thiết lập một “dự án cơ bản” cho truyền thông xã hội trong chương trình mục vụ của các giáo phận, dự án này sẽ hòa nhập thứ ngôn ngữ và căn tính này vào các môi trường khác.

Trưng dẫn lời Đức thánh cha trong sứ điệp Ngày Truyền thông Thế giới, vị tổng thư ký Hội đồng Giám mục Ý kết luận: “Chúng ta phải chấm dứt việc coi thông tin chỉ như là “một thành phần không cần nói ra đối với công tác mục vụ hay một bộ phận dành riêng cho báo chí”, mà phải hiểu như là cách thức để cho công tác mục vụ được vươn tới mọi người, một cách “tái suy tư” hoàn toàn và nguyên vẹn về ý nghĩa của nền văn hóa truyền thông và xác định vai trò của nó trong lương tâm và trong xã hội.”

Các đề tài khác được thảo luận trong hội nghị gồm có: “Hệ thống xã hội và tâm điểm của nó trong các hoạt động truyền thông” và “Người trẻ đứng giữa truyền thông đại chúng và truyền thông cá nhân.”

Cao điểm của hội nghị là bài diễn từ bế mạc sẽ do Đức thánh cha đọc tại Sảnh đường Phaolô VI ở Vatican vào buổi chiều thứ Bẩy hôm nay trước một cử tọa khoảng 8000 người, gồm các tham dự viên cuộc hội nghị và các đại diện khác của Giáo hội Ý.