ROME, Thứ hai 15 tháng 3, 2010 (Le Monde vu de Rome) – Ngày 13 tháng 3 vừa qua, Đức Thánh Cha đã tiếp kiến bà Jadranka Kosor, thủ tướng Croatia, sau đó bà đã gặp gỡ Đức Hồng Y Quốc Vụ Khanh Tarcisio Bertone, và tổng trưởng ngoại giao Toà Thánh Đức Cha Dominique Mambert.

Theo một bản tin của Văn Phòng truyền thông Tòa Thánh, trong các buổi tiếp xúc đã có “một sự trao đổi có kết quả các ý kiến về một vài chủ đề thời sự quốc tế và về tình hình trong vùng.” Thủ tướng đã đặc biệt trình bầy về “tình trạng của cộng đồng Croatia tại Bosnia và Herzégovina ».

Ngoài ra, bà cũng nhắc đến “ý nguyện chung là theo đuổi một cuộc đối thoại xây dựng về các chủ đề có ích lợi chung cho Giáo Hội và quốc gia Croatia.”

Bản tin tiếp: Cuối cùng “một vài chủ đề liên quan đến tiến trình của Croatia trên đường sát nhập trọn vẹn vào Thị Trường Chung Âu Châu” cũng đã được xem xét.

Bà Jadranka Kosor là người phụ nữ đầu tiên giữ chức vụ thủ tướng của Cộng Hoà Croatia vào tháng 7 năm 2009. Bà nguyên là một nhà báo, ngay từ tháng 12, 2003, bà đã là Phó Tổng Thống, và Tổng Trưởng Bộ Gia Đình, và Yểm Trợ giữa các thế hệ và các cựu chiến binh.

Croatia là một quốc gia với đa số người Công Giáo. Người ta tính được trong nước có trên 87 % người Công Giáo, khoảng 4 % Chính Thống Giáo, và trên 1 % một chút người Hồi giáo.