Ca-na xưa tiếng vọng đến ngàn thu
Tình Giêsu thắm nồng duyên đôi lứa
Hạnh phúc nào hơn đời vui buồn có Chúa
Sánh bước cùng ta trên lối nẻo cuộc đời

Ca-na xưa còn vẹn nguyên tươi mới
Tình trăm năm se kết bởi tình trời
Hôm nay ta vui niềm vui tiệc cưới
Không lẻ loi khi sống giữa muôn người

Ca-na xưa những khoảnh khắc tuyệt vời
Ngày đại hạnh sáng ngời vinh quang Chúa
Cho mọi thời thế nhân thấy rõ
Lời quyền năng từ chính Đấng bởi trời

Ca-na xưa lời yêu thương mời gọi
Biết sẻ chia trong liên đới hiệp thông
Đời tận hiến như rượu mới men nồng
Dâng trao người tình hồng nhân ái.

Cảm hứng Tin Mừng Ga 2, 1-11