VATICAN (Zenit.org).- Đức Giáo Hoàng Biển Đức XVI nói phương cách tốt nhất để cung kính và cảm giác thật sự được liên kết với các tín hữu đã qua đời là cầu nguyện cho họ, bằng cách dâng những hành vi của dức tin, cậy và đức mến.

Đức Giáo Hoàng suy niệm hôm Chúa Nhật 1/11 về lễ trọng các Thánh trước lúc đọc kinh Truyền Tin trưa với các tín hữu qui tụ trong Quảng trường thánh Phêrô.

Ngài lưu ý rằng ngày lễ này “mời Giáo Hội lữ hành dưới đất thực hành trước sự cử hành vô tận của cộng đồng trên trời, và sống lại niềm hy vọng vào sự sống đời đời.”

Nhắc lại Giáo Hội đang cử hành Năm Linh Mục, Đức Thánh Cha ngợi khen “tất cả các linh mục thánh, cả những linh mục Giáo Hội đã phong thánh, đề nghị các ngài như là những gương các nhân dức thiêng liêng và mục vụ, cũng như những linh mục--nhiều hơn nhiều—mà Chúa biết.”

Đức Thánh Cha nói thêm “Mỗi một người chúng ta vui thích nhớ tới một số người trong các ngài, những kẻ giúp chúng ta lớn lên trong đức tin va đã làm chúng ta cảm thấy sự tốt lành và sự gần gũi của Thiên Chúa”.

Đức Giáo Hoàng Biển Đức XVI cũng suy niệm về sự nhớ Tất cả các Tín Hữu quá cố, và khuyên các tín hữu “ sống sự cử hành hằng năm này trong sự kinh nhớ với một tinh thần đích thực.”

Qui chiếu về truyền thống viếng các nghĩa trang để cầu nguyện cho những người quá cố, Đức Giáo Hoàng nói: “Chúng ta hãy nhớ rằng, trong các ngôi mộ, chỉ những hài cốt của những người thân yêu chúng ta nghỉ, đang khi chờ đợi sự sông lại cuối cùng. Linh hồn các ngài- như Kinh Thánh nói_đã ở trong tay Thiên Chúa.”

“Do đó, phương cách thích đáng và hiệu nghiệm nhất để cung kính các ngài là cầu nguyện cho các ngài, dâng những việc đức tin, cậy và mến.”

Bằng cách cầu nguyện cho những kẻ chết, ngài nói, ta có thể “cảm nghiệm sự hiệp thông sâu sắc nhất” với các tín hữu quá cố.

“Sự hiệp thông các thánh tôt đẹp và an ủi là dường nào,” Đức Giáo Hoàng nói. “đó là một thực tại truyền một chiều kích khác cho toàn diện sự sống chúng ta”.

“Chúng ta không bao giờ cô đơn! Chúng ta là thành phần của một ‘công ty’ thiêng liêng trong đó hiển trị tình liên đới: sự tốt của mỗi người là có ích cho mọi người và, ngược lại, hạnh phúc chung toả chiếu trong mỗi người.”

Sư hiệp thông các thánh, ngài nói thêm, đã có thể được cảm nghiệm tới một mức nào rồi ‘trong thế giới này, trong gia đình, trong tình bạn, cách riêng trong cộng đồng thiêng liêng của Giáo Hội.”