Washington DC, ngày 11 tháng 9 2009 / 01:23 (CNA). - Dân biểu Dân Chủ phò sự sống Bart Stupak tuyên bố rằng ông có thể chặn đứng các đề xuất cải cách Y tế của đảng, trừ phi chủ tịch hạ viện Nancy Pelosi (D-CA) cho phép một cuộc bỏ phiếu ghi thêm Tu Chính Án Hyde vào dự luật.

Tu chính án Hyde, đặt theo tên của cố dân biểu Henry Hyde (R-IL) cấm dùng tiền từ người đóng thuế để trả tiền phá thai. Dự luật Y tế hiện nay, HR 3200, đang bị phê phán vì có các biện pháp cho phép quỹ liên bang đi vòng qua tu chính án Hyde và đồng thời áp đặt bảo hiểm phải bao hàm việc phá thai.

DB Stupak của Michigan tuyên bố ông có tới 39 đồng minh Dân chủ có thể hợp lực với đảng Cộng hòa để ngăn chặn dự luật được đưa ra sàn, trừ phi các nhà lãnh đạo cho phép một cuộc bỏ phiếu tu chính án Hyde.

"Nếu bạn không cung cấp cho chúng tôi một cơ hội bỏ phiếu, mọi sự sẽ rớt", ông nói trong một cuộc phỏng vấn với CBN. Ông nói thêm rằng ông không muốn bất kỳ có một "chính sách đi cửa hậu" nào trên vấn đề phá thai.

DB Stupak giải thích rằng ông "rất thận trọng" về vấn đề này vì bất kỳ phụ lục nào của những người phò sự sống nhằm ngăn chặn phá thai đã bị từ chối hoặc phần văn từ bị làm loãng ra (watered down) bởi cơ cấu hành chính hiện tại.

"Chúng tôi muốn nhìn thấy ngôn ngữ [của các điều luật], chúng tôi muốn làm việc với các nhóm phò sự sống, chúng tôi muốn chắc chắn rằng chúng tôi đang làm đúng tất cả mọi thứ", ông nói với CBN.

Dự luật hiện tại là một "thay đổi quyết liệt " đi ngược với chính sách quốc gia trong quá khứ về việc tài trợ công cộng cho phá thai, DB Stupak nhận xét thêm rằng ông không muốn gây nguy hại cho "sự thánh thiêng của sự sống" kể từ lúc khởi đầu cho đến khi kết thúc.

DB Stupak cũng nói rằng ông sẽ không bỏ phiếu cho dự luật chung kết, trừ phi ông đã xem xét kỹ lưỡng nó.