Lời giới thiệu của Đức cha Đaminh Nguyễn Chu Trinh
Chủ tịch Ủy ban Bác ái xã hội Caritas Việt Nam


Kính thưa Quý Hồng y, Quý Đức Cha
Quý cha, Quý tu sĩ nam nữ và anh chị em giáo dân thân mến,

Caritas Việt Nam đã được Nhà nước cho phép tái lập trên đất nước chúng ta và trong mỗi giáo phận như một hiệp hội thực hiện các hoạt động bác ái xã hội. Hội đồng Giám mục Việt Nam, trong kỳ họp thường niên, từ ngày 25-9-2008, tại Xuân Lộc, đã xác nhận tầm quan trọng và sự cần thiết của tổ chức này trong Giáo hội Việt Nam, cũng như trân trọng giới thiệu Hiệp hội này với cộng đồng tín hữu.

Trong lịch sử hoạt động, các tổ chức trong mạng lưới Caritas quốc tế đã từng giúp đỡ rất nhiều cho dân tộc và Giáo hội Việt Nam, nhiều người khi nghe đến Caritas là liên tưởng đến tài trợ vật chất mà quên mất đây là một Hiệp hội thúc đẩy tinh thần bác ái, chia sẻ tình thương của Thiên Chúa cho mọi người.

Hơn nữa, Caritas còn là một tổ chức Công giáo Tiến hành để cổ vũ việc loan báo Tin Mừng cứu độ của Đức Giêsu Kitô cách thiết thực qua việc giúp đỡ những người nghèo khổ, tật bệnh, bị gạt ra ngoài lề xã hội.

Caritas thật sự đã đổi mới bản chất và phương thức hành động khi Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI chỉ định vị Hồng y đầu tiên, Oscar Andres Rodriguez, làm Chủ tịch Caritas Internationalis thay cho những người giáo dân giữ chức vụ này từ mấy chục năm nay. Hành động này như muốn xác định Giáo Hội toàn cầu muốn hiệp hội Caritas đóng vai trò lớn lao hơn trong sinh hoạt của Giáo Hội và người tín hữu cần xác tín rằng “hoạt động bác ái chính là trách nhiệm của mỗi tín hữu và cũng là bản chất của Giáo hội Công giáo” như Đức Thánh Cha đã xác định trong Thông điệp Deus Caritas est (Thiên Chúa là Tình Yêu, số 20).

Chính vì muốn đáp ứng những thay đổi trong xã hội và Giáo hội mà Uỷ ban Bác ái Xã hội – Caritas Việt Nam đã soạn thảo Bản Quy chế - Nội quy này để trình bày đôi nét về lịch sử, mục đích, tôn chỉ, nguyên tắc hành động, cơ cấu tổ chức và điều hành, cũng như đường hướng sinh hoạt của Caritas Việt Nam.

Tôi xin trân trọng giới thiệu Bản Cẩm Nang Caritas Việt Nam này đến toàn thể cộng đồng Dân Chúa sau khi đã được góp ý và bổ sung thêm những điều còn thiếu qua Hội Nghị Ra Mắt Caritas Việt Nam tại Xuân Lộc từ ngày 21-24/10/2008. Ước mong bản Quy Chế sớm được áp dụng thử nghiệm để mỗi thành viên Caritas Việt Nam có thể tham gia xây dựng nền văn minh tình yêu nơi Giáo Hội và Xã hội.

Xin Thiên Chúa Ba Ngôi chúc lành và Đức Mẹ La Vang chuyển cầu cho tất cả chúng ta.

Làm tại Xuân Lộc, Ngày Lễ các Thánh Tử Đạo Việt Nam, 24-11-2008
Chủ tịch UBBAXH/Caritas Việt Nam