Đức Thánh Cha nói: các vị mang giây pallium cần giống như Đức KitôGhi nhận ý nghiã cuả giây len

VATICAN, ngày 30 tháng 6, 2009
(Zenit.org).- Đức Thánh Cha Benedict XVI nói, giây pallium biểu hiệu cho cả đàn chiên của Chúa Kitô lẫn chính Chúa Kitô, vị chủ chiên nhân lành.

Đức Thánh Cha nói về ý nghiã của giây pallium khi ngài ban tặng cho 34 tân tổng giám mục chính tòa trong một Thánh Lễ ngày thứ hai, ngày Lễ Kính Thánh Phêrô và Phaolô.

Đức Thánh Cha làm phép các giây pallium sau Phụng Vụ Lời Chúa. Các Tổng Giám Mục đứng lên để tuyên xưng lòng trung thành và vâng lời vị Giám Mục thành Rôma rồi lần lượt tiếp nhận giây pallium từ tay Đức Thánh Cha.

Trong bài giảng, Đức Thánh Cha giải thích ý nghiã của giây len, “được dệt từ sợi len lấy từ các con cừu được Đức Thánh Cha làm phép vào ngày Lễ Thánh Anê."

Đức Thánh Cha Benedict XVI trích dẫn Phúc Âm Thánh Gioan, chương 21, ngài nói, "Giây len nhắc lại các con chiên và cừu của Chúa Kitô, đã được Chúa trao cho Thánh Phêrô coi sóc.”

Đức Thánh Cha tiếp, giây pallium cũng "nhắc nhớ đến chính Chúa Kitô, vị Chủ Chiên Nhân Lành, đã vác trên vai con chiên lạc – là nhân loại – để đem chúng trở về nhà."

Ngài tiếp, "Giây nhắc chúng ta sự kiện là vị Chủ Chiên Tối Cao, muốn làm cho mình trở thành Con Chiên, để ôm lấy định mệnh của tất cả chúng ta, để mang vác chúng ta và chữa lành chúng ta từ bên trong.”

Đức Thánh Cha cũng xin Chúa Giêsu “làm cho chúng ta trở nên những chủ chăn công chính như Người,” không phải vì bổn phận, nhưng với “tinh thần đại lượng."