VietCatholic: Là một Linh Mục có “Thâm Niên Chức Vụ” tại Úc Đại Lợi, cha đánh giá thế nào về những cống hiến của các Linh Mục Việt Nam cho Giáo Hội và xã hội Úc Đại Lợi, thưa cha?

Linh mục Francis Lý văn Ca: Xin kính chào Quý Thính Giả của Thông Tấn Xã Công Giáo Việt Nam - Vietcatholic Network.

Trước hết tôi xin cám ơn Thông Tấn Xã Công Giáo Việt Nam đã dành cho tôi vinh dự được góp tiếng nói trong những ngày đầu tiên Khai Mạc Năm Thánh Linh Mục theo sáng kiến của Đức Thánh Cha Bênêđíctô XVI vào ngày 19.6.2009 năm nay và sẽ được kết thúc vào ngày 19.6.2010.

Nếu tính theo năm tháng mà phóng viên Ngọc Hiệp đã đề ra trong câu hỏi “Thâm Niên Chức Vụ” thì có lẽ tôi là một trong những Linh Mục Việt Nam ‘Tỵ Nạn’ đầu tiên đã được chịu chức Linh Mục ở Úc Châu nói chung và đối với Tây Úc thì là Linh Mục Tỵ Nạn Việt Nam đầu tiên đã đuợc phong chức Linh Mục nói riêng. Năm nay, kỷ niệm Ngân Khánh 25 năm Linh Mục của tôi - 1.12.1984 - lại được ‘diễm phúc’ rơi vào đúng thời điểm của Năm Thánh Linh Mục cho nên, biến cố nầy sẽ ghi thêm một nét ‘đặc biệt’ trong cuộc hành trình đời Linh Mục của tôi nhân dịp Mừng Ngân Khánh Linh Mục trong năm nay.

Theo tôi được biết vào năm 1982 khi tôi từ trại tỵ nạn Mã Lai đến Perth, Tây Úc thì số Linh Mục Việt Nam đang ở Úc Châu lúc bấy giờ có khoảng 10 hay 12 Linh Mục. Đa số Quý Linh Mục nầy đến Úc Châu từ các trại tỵ nạn như Mã Lai, Thái Lan, Nam Dương…. Số còn lại là các Linh Mục đang du học rồi biến cố 1975 xảy đến cho Quê Hương-Giáo Hội Việt Nam nên các ngài lưu lại và chịu chức Linh Mục tại Úc Châu… Hiện thời số Linh Mục Việt Nam ở Úc đã tăng nhiều... Đó là chưa kể đến các Linh Mục đến Úc dưới hình thức Du Học Sinh hay Tu Nghiệp do các Dòng hay Địa Phận gởi sang Úc…

Tôi xin giới hạn phạm vi - Tổng Giáo Phận Perth, Tây Úc - hiện nay có 14 Linh Mục Việt Nam và Địa Phận Geraldton có 1 Linh Mục Việt Nam.

Trong số 14 Linh Mục Việt Nam trong TGP Perth thì có 8 anh em Linh Mục được bổ nhiệm coi sóc các giáo xứ Úc trong TGP Perth. 2 Linh Mục được cắt cử coi sóc Cộng Đoàn CG.VN tại Tây Úc. Số còn lại (4) được bổ nhiệm: Tuyên Úy cho trường Trung Học, Hải Quân, Chuyên Biệt (Specialist), Huấn Luyện Chủng Sinh (Member of Seminary Formation Staff - Director of Vocations Promotion Team)

Hiện nay, theo thống kê của TGP Perth thì có khoảng 150 Linh Mục Triều và khoảng 110 Linh Mục Dòng coi sóc 85 Giáo Xứ-Cộng Đoàn trong thành phố Perth và vùng ven biên và 15 Giáo Xứ ở vùng xa kể cả những Linh Mục coi sóc những Cơ Quan Chuyên Biệt trong TGP Perth. Những vị nầy không coi xứ, nhưng cuối tuần có thể dâng lễ ở các giáo xứ theo nhu cầu mục vụ.

Nếu quý vị đã có một cái nhìn tổng quát về Nhân Sự-Linh Mục cũng như các Giáo Xứ nói chung và tổng số các Linh Mục Việt Nam (14) nói riêng thì có lẽ Quý Vị sẽ thấy là những sự “Cống Hiến” của các Linh Mục Việt Nam trong TGP Perth phải nói là đáng chú ý.

Trong 8 Giáo Xứ mà Anh Em Linh Mục Việt Nam coi sóc có 3 Giáo Xứ lớn trong 10 Giáo Xứ đứng đầu của TGP theo thống kê mới nhất là có số tỷ lệ Giáo Dân đông nhất trong TGP Perth và tham dự thánh lễ cuối tuần cũng đông nhất. Đó là chưa kể Cộng Đoàn CG.VN Tây Úc, một CĐ được sự nâng đỡ của các Đấng Bản Quyền Địa Phương đang tăng trưởng và được sự chăm sóc của 2 Linh Mục Đồng Hương Việt Nam…

Một điểm son khác nữa cũng cần đề cập đến khi nói về sự ‘Cống Hiến” của các Linh Mục Việt Nam trong TGP Perth…. Có lẽ phải dùng câu nói bình dân của Dân Tộc Việt Nam… “Đầu Xuôi Thì Đuôi Lọt”… qua kinh nghiệm cá nhân… những Giáo Xứ đã nhận các Thầy Việt Nam đến thực tập Mục Vụ trong thời gian huấn luyện thì thường là sau nầy nếu có điểu kiện, Giáo Xứ hay Linh Mục Chính Xứ sẽ tiếp tục nhận Chủng Sinh VN đến thực tập hay làm việc trong chu kỳ được huấn luyện. Giáo Xứ được các Linh Mục VN coi sóc thì cũng theo “Truyền Thống Tốt Lành” là Đấng Bản Quyền Địa Phương cũng sẽ bổ nhiệm tiếp tục các Linh Mục Việt Nam đến coi sóc Giáo Xứ đó… Có thể một phần lớn là do quan niệm của Đấng Bản Quyền Địa Phương là luôn ‘Trọng Dụng Linh Mục Đa Văn Hoá” phục vụ trong Tổng Giáo Phận Đa Văn Hoá dựa theo khả năng và trình độ hội nhập mà KHÔNG CĂN CỨ TRÊN MÀU DA HAY SẮC TỘC. Ngoài quan niệm trên, tôi cũng có thể nói thêm một điểm khác nữa là mức độ ‘Vâng Phục’ mà các Linh Mục Việt Nam đã đặt tay trong lòng bàn tay của Đấng Bản Quyền trong ngày lãnh nhận Thiên Chức Linh Mục luôn được các Linh Mục VN thi hành trong sự khiêm tốn và trân quý.

Trong cách thức Phục Vụ của các Linh Mục Việt Nam đạt nhiều cảm tình nơi giáo dân hay giáo xứ nhờ tinh thần đơn sơ, bình dân, quên mình và KHÔNG ĐẶT ĐIỀU KIỆN THỜI GIAN - Nơi nào Nhu Cầu Mục Vụ cần là có sự hiện diện của anh em Linh Mục VN. Các Linh Mục VN phục vụ giáo xứ bằng một trái tim nhiệt thành và qua cuộc sống bình dân hài hoà họ đã được đón nhận bởi những giáo dân mà Thiên Chúa qua Giáo Hội giao cho họ chăm sóc trong đất nước Đa Văn Hóa qua sự nâng đỡ nhiệt tình của Các Đấng Bản Quyền Địa Phương.

Điểm cuối cùng tôi cũng muốn chia sẻ thêm ở đây là trong bất cứ Giáo Phận nào, khi các Linh Mục liên kết chặt chẽ với nhau và với Đấng Bản Quyền, người giáo dân trong Giáo Xứ sẽ dễ nhận thấy một cảm nhận lệ thuộc ‘Một Giáo Hội Công Giáo Duy Nhất’. Những kết hợp như thế cũng sẽ thể hiện đặc tính Tin Mừng của Giáo Hội Công Giáo. “Họ đồng tâm nhất trí, ngày ngày chuyên cần đến Đền Thờ, khi làm lễ bẻ bánh tại tư gia. Họ dùng bữa với lòng đơn sơ vui vẻ”. (Cvtđ 2:46) Đó là tình Linh Mục Đoàn và giữa Linh Mục với Đấng Bản Quyền Địa Phương và Cộng Đoàn Dân Thánh…

Qua những chia sẻ trên đây và cùng với kinh nghiệm gần 27 năm sống gắn bó với Giáo Hội Địa Phương trong phục vụ từ Cộng Đoàn Việt Nam khi còn là một Phó Tế Tỵ Nạn mới đặt chân trên phần đất Úc Châu nầy… vào năm 1982 đến năm 1984 nhận lãnh chức Linh Mục và tiếp tục phục vụ CĐCG.VN tới năm 2000 và sau đó tôi đã lần lượt phục vụ 3 Giáo Xứ Úc cho đến những ngày nầy