Thánh Phanxicô Assisi đã từng nói: "Nếu tôi gặp trên đường một linh mục và một thiên thần, trước tiên tôi sẽ bái chào linh mục, sau đó mới chào thiên thần. Tại sao? Bởi vì linh mục là người ban phát cho chúng ta Đức Kitô hiện diện trong bí tích Thánh Thể.”

Thưa quý cha và anh chị em,

Chức linh mục được Đức Giêsu Kitô thiết lập trong bữa Tiệc ly. Khi Ngài nói: “Hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy,” Ngài ban cho các tông đồ lệnh truyền và đồng thời quyền năng để làm điều đó, làm cùng một điều mà Đức Giêsu đã làm trong bữa Tiệc ly. Và các Tông đồ đến lượt mình đã truyền lại thừa tác vụ và quyền năng thần thiêng này cho những con người là giám mục và linh mục.

Thiên chức linh mục thật là một điều kỳ diệu vì qua đó Chúa Kitô hiện diện nơi chúng ta, nơi Hội Thánh của Ngài.

Sáng kiến Năm Linh Mục của Đức Thánh Cha Bênêđíctô XVI xảy ra trong một thời điểm mà nền văn hóa mới lan rộng: ngày hôm nay một nền văn hóa hậu cận đại, với chủ thuyết tương đối, phát triển tại thành thị, chủ trương đa nguyên, trần tục hóa, tầm thường hóa vai trò của các linh mục đang chiếm ưu thế. Trong nền văn hóa đó các linh mục phải sống ơn gọi và sứ vụ của mình.

Qua Năm Linh Mục Hội Thánh muốn nói với các linh mục rằng chúng ta hãnh diện vì họ, họ là những con người của Thiên Chúa và chúng ta muốn trợ giúp họ và nhìn nhận tất cả những gì họ làm là chứng tá đời sống.

Đây cũng là một thời cơ để tăng cường và đi sâu vào vấn đề là các linh mục phải nên như thế nào trong thế giới đang thay đổi mà Chúa đã đặt chúng ta đối diện để cứu độ.

Trong chiều hướng đó, chúng tôi mở ra cuộc hội luận về những khía cạnh khác nhau của thiên chức linh mục, và công việc mục vụ của các ngài.