Vương Cung Thánh Đường tại Perth, một trong những ngôi nhà thờ cổ kính nhất của Úc Đại Lợi, đã được xây dựmg từ cách đây những 144 năm nhưng đến nay vẫn chưa hoàn tất.

Cố gắng hoàn thành Vương Cung Thánh Đường này đã được thực hiện vào năm 1926 với hy vọng đó là lần chót mọi sự sẽ được hoàn tất. Tuy nhiên, 4 năm sau đó, trước những khó khăn của cuộc Đại Khủng Hoảng năm 1930, Đức Cha Clune đành phải ngậm ngùi tuyên bố “Chúng ta phải đành để lại cho hậu thế những phần còn lại chúng ta không có khả năng hoàn tất được”.

Hai năm trước đây, tháng 2 năm 2007, khi nền kinh tế Úc đang lên "vùn vụt", Đức Tổng Giám Mục Barry James Hickey khởi công trùng tu và hoàn thành hết các hạng mục bị bỏ dở từ năm 1930 với hy vọng có thể khánh thành vào ngày 15/8 năm nay.

Tuy nhiên, lại một lần nữa, khủng hoảng tài chính thế giới lại xảy ra. Những khó khăn của cuộc khủng hoảng tài chính hiện nay đang có những tác động sâu xa đến tiến trình xây dựng ngôi thánh đường này.

Hiện diện với chúng tôi trong buổi phỏng vấn hôm nay về việc trùng tu và hoàn tất Vương Cung Thánh Đường Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội Perth là Đức Cha Donald Sproxton, Giám Mục Phụ Tá tổng giáo phận và đồng nghiệp Hồng Nhung.

Your Excellency,

We are here on behalf of VietCatholic News Agency, a media outlet for the Church in Vietnam and Vietnamese Catholic Communities around the world.

We understand that the Archdiocese of Perth has been a great help not only for the local Vietnamese Catholic Community here in this city but also the Church in our Mother Land. As a matter of fact, Archbishop Barry James Hickey has visited Vietnam several times as a great supporter for a wide range of charitable projects and programs of Vocations and Priestly Formation throughout the years.

Reports relating to the archdiocese of Perth, therefore, have always been among our main focus areas. During the last two years, we have continually covered the latest information on the Conservation and Completion of St Mary's Cathedral progress urging Vietnamese Catholics in Australia to contribute their part in this wonderful project which definitely will benefit all Western Australians, for generations to come.

There are some questions we would be asking you in our interview.

1) What are the necessities for the Conservation and Completion of St. Mary's Cathedral?
2) In comparison with other Cathedrals in Australia, what are the most outstanding characteristics of our new St Mary's Cathedral?
3) The Cathedral absolutely will benefit Catholics spiritually. But we also learned that each Cathedral plays certain roles in the culture of its city. What do you think on cultural contributions that St Mary's Cathedral can bring about to Perth? And what it can benefit Western Australians at large?
4) According to the latest financial report of the archdiocese, the project still needs at least $7.5 million more to complete. Are there any possibilities that we can get some more fundings from State government or the Federal government?
5) We have been witness to a remarkable progress in the project. However, as a substantial amount of cash still needed, do you expect that St Mary's Cathedral's journey will finally be complete in August 15 as scheduled?
6) We learn that Vietnamese Catholic Community in Western Australia as a whole is campaigning to urge Vietnamese Catholics in Perth and Australia to donate more for the completion of the project. Would you like to say anything to our audiences?

Trọng Kính Đức Cha

Chúng con đại diện cho thông tấn xã VietCatholic, cơ quan ngôn luận của Giáo Hội tại Việt Nam và các cộng đoàn Công Giáo Việt Nam trên toàn thế giới.

Chúng con biết tổng giáo phận Perth đã luôn giúp đỡ không chỉ cộng đoàn Công Giáo Việt Nam tại địa phương thành phố này nhưng còn giúp đỡ cả Giáo Hội tại quê hương chúng con. Thực thế, Đức Tổng Giám Mục Barry James Hickey đã viếng Việt Nam nhiều lần để nâng đỡ cho hàng loạt những dự án đa dạng về bác ái và các chương trình đào tạo linh mục tu sĩ.

Thành ra, các bản tường trình liên quan đến Perth luôn là một trong những tiêu điểm đáng chú ý của chúng con. Trong hai năm qua, chúng con đã đăng tải các thông tin mới nhất về tiến trình Trùng Tu và Hoàn Thành Vương Cung Thánh Đường Đức Bà, kêu gọi anh chị em Công Giáo Việt Nam tại Úc góp phần vào một dự án chắc chắn sẽ sinh nhiều ơn ích cho các thế hệ tương lai của người dân Tây Úc.

Trong cuộc phỏng vấn này, xin cho chúng con được phép hỏi Đức Cha những câu sau:

1) Thưa Đức Cha, đâu là những lý do cấp thiết phải Trùng Tu và Hoàn Thành Vương Cung Thánh Đường Đức Bà?
2) Nếu so sánh với các Vương Cung Thánh Đường khác ở Úc Châu, Đức Cha thấy Vương Cung Thánh Đường của chúng ta có những nét đặc thù nào?
3) Vương Cung Thánh Đường này chắc chắn sẽ mang lại những ơn ích thiêng liêng cho người Công Giáo. Nhưng chúng con cũng biết mỗi Vương Cung Thánh Đường của một thành phố đều đóng một vai trò nhất định trong nền văn hóa của thành phố đó. Đức Cha nghĩ thế nào về những cống hiến văn hóa mà Vương Cung Thánh Đường Đức Bà sẽ mang lại cho thành phố Perth, và cho dân chúng Tây Úc nói chung?
4) Theo bản báo cáo tài chính mới nhất của tổng giáo phận, dự án này còn cần tối thiểu là $7.5 triệu để hoàn thành. Theo Đức Cha thì chúng ta có thể xin trợ giúp từ chính quyền tiểu bang hay liên bang không?
5) Chúng con cũng thấy tiến triển vượt bậc trong dự án này. Nhưng mà bây giờ chúng ta còn cần đến một số tiền đáng kể như thế thì Đức Cha có trông đợi là hành trình xây dựng Vương Cung Thánh Đường của chúng ta sẽ kết thúc vào ngày 15/8 như dự liệu không?
6) Chúng con biết toàn thể cộng đoàn Công Giáo Việt Nam Tây Úc đang trong chiến dịch vận động anh chị em giáo dân Công Giáo Việt Nam tại Perth và Úc Châu đóng góp hơn nữa cho công trình được hoàn tất. Nhân dịp này, xin Đức Cha ngỏ vài lời với khán thính giả của chúng con.