Ðức Thánh Cha thăm viếng mục vụ Bosnia vào tháng 6.2003


Roma, 13.03.2003 - Tổng thống của Bosnian đã thông báo là Ðức Giáo Hoàng Gioan-Phaolô 2 sẽ đến thăm mục vụ Herzegovina vào tháng 6.2003 để phong chân phước cho Ông Ivan Merz.
Tới hôm nay, Vatican đã không phủ nhận hoặc xác nhận nguồn tin trên. Ðức Giáo Hoàng hiện đang tĩnh tâm mùa Chay trong tuần này.
Vẫn theo Tổng Thống Dragan Cavic, Ðức Thánh Cha sẽ đến thành phố Banja Luka để phong chân phước cho Ông Merz (1896-1928) vừa là một giáo dân, vừa là một nhà trí thức, ngay tại chính nơi chôn nhau cắt rốn của Ông.
Tổng thống đã loan tin này vào ngày thứ tư 12.03 tiếp theo cuộc họp ở Banja Luka với phái đoàn của Tòa Thánh Vatican do Ðức Cha Renato Boaccardo, trưởng ban tổ chức các cuộc du hành của Ðức Giáo Hoàng.
Ông Cavid cũng thêm rằng ông đã bàn luận về “những điểm chung, đặc biệt về vấn đề an ninh” với phái đoàn của Tòa Thánh.
Lm. Stêphanô Bùi Thượng Lưu