Đức Giáo Hoàng tiếp tục khẩn thiết xin chấm dứt xung đột tại Gaza

VATICAN (Zenit. Org).- Đức Biển Đức XVI XVI đã kêu gọi bảo vệ các em nhỏ, cách riêng những em “bị chối từ một tuổi bé thơ yên tỉnh,” trong một ngày lễ mà tại nhiều quốc gia người ta tưởng nhớ những thành phần trẻ nhất trong xã hội.

Đức Giáo Hoàng đưa ra lời kêu gọi của ngài khi đọc Kinh Truyền Tin với hàng ngàn người qui tụ trong Quảng trường Thánh Phêrô ngày Lễ Chúa Hiển Linh. Đức Thánh Cha đã kêu xin cách riêng với các nhóm vũ trang phóng thích các em nhỏ bị bắt buộc làm lính chiến.

“Tôi kêu gọi những người gây ra hành động tàn bạo vô nhân thả các em nhỏ này về cho các gia đình của các em và cho các em một tương lai an toàn và phát triển,” Đức Thánh Cha đã nói.

Đức Thánh Cha đã nói những hành vi như thế “còn đáng trách hơn vì trong năm 2009 sẽ cử hành kỷ niệm thứ 20 Công Ước về những Quyền của Trẻ em.

Sau khi chào Giáo Hội Phương Đông, theo niên lịch Julian và sẽ cử hành lễ Giáng Sinh ngày thứ Tư, Đức Biển Đức XVI hướng sự chú ý của ngài tới vụ xung đột đang tiếp diễn tại Trung Đông.

“Tôi ưu phiền sâu sắc về những sự đối mặt vũ trang bạo lực đang diễn tiến trong bờ cõi Gaza,” ngài nói.

Đức Giáo Hoàng đã khẳng định rằng “việc loại bỏ đối thoại không mang lại gì khác hơn là chiến tranh,” và ngài cổ võ những cố gắng “giúp đỡ các người Israel và Palestines ngồi xuống bàn và nói chuyện với nhau.”

“Xin Thiên Chúa ủng hộ sự dấn thân của những kẻ kiến tạo hoà bình,” ngài nói thêm

Những cố gắng quốc tế đang tiến hành đề nghị một sự ngưng bắn giữa Israel và các chiến binh Hồi Giáo Hamas. Vụ xung đột 11 ngày đã đưa tới hậu quả là 600 người chết.