Đức Hồng Y Sodano chủ sự việc phong chức

VATICAN (Zeniot,org).- Đức Giáo Hoàng Biển Đức XVI đã chào 49 linh mục mới được phong thuộc các người Đạo Binh Chúa Kitô, ngài khuyến khích họ để tình yêu Chúa Kitô làm cho thừa tác vụ của họ nên hăng hái hơn.

Đức Giáo Hoàng đã nói sự này hôm 21/12 sau khi đọc kinh Truyền Tin với các tín hữu qui tụ trong Quảng trường Thánh Pherô. Các linh mục đã được phong hôm thứ Bảy do Hồng Y Angelo Sodano, niên trưởng Hồng Y Đoàn, trong Vương Cung Thánh Đường Thánh Phaolô Ngoại Thành. Hơn 3.000 ngưòi đã tham dự trong lễ nghi.

“Các bạn thân mến,” Đức Giáo Hoàng nói, phát ngôn bằng tiếng Italian từ cửa sổ văn phòng của ngài,” xin cho tình yêu Chúa Kitô, đã thúc đẩy Thánh Phaolô trong sứ vụ của ngài, luôn luôn làm sinh động thừa tác vụ của các bạn. Tôi chúc phúc các bạn và những người thân yêu của các bạn từ tâm hồn tôi!”

34 tân linh mục đã được phong phó tế ngày 29/6/20008, ngày thứ nhất trong năm Phaolô, do Đức Giáo Hoàng triệu tập để nhớ ngày kỷ niệm thứ 2000 sinh nhật của vị Tông đồ dân ngoại, các đạo binh Chúa Kitô cầu khẩn Thánh Phaolô như là một đấng bảo hộ đặc biệt của hội dòng họ.

Tuổi đời các tân linh mục là gữa 29 và 37. Họ đã chuẩn bị từ 10-14 năm rồi mới được phong chức.

Các linh mục đến từ 13 xứ: 23 đến từ Mexico, 6 từ Tây Ban Nha, 4 từ Hoa Kỳ, 3 từ Germany, 3 từ Brazil, 1 từ Argentina, 2 từ Columbia, 2 từ Italy, 1 từ Canada, 1 từ Chile, 1 từ Pháp, 1 từ Ireland và 1 từ Venezuela.

Một ân huệ

Trong bài giảng của ngài, Đức Hồng Y Sodano đã bày tỏ niềm vui của ngài trong khả năng cử hành việc phong chức và đã chào gia đình thân nhân của những tân chức bằng bốn thứ tiếng. Theo gương từ các bài đọc, ngài đã nói về những lúc quan trọng nhất trong con đường chức linh muịc: ơn gọi, phong chức và sứ vụ.

Ngõ lời với các tân chức, ngài đã nói: ” Chức linh mục của chúng ta là do một ân huệ chúng ta lãnh nhận từ Chúa Kitô, qua con đường của Giáo Hội thánh Người. Linh mục không lãnh nhận ân huệ linh mục vì lợi ích cá nhân mình, đúng hơn ngài nhận chức linh mục để phục vụ những kẻ khác. Do đó, mỗi linh mục, được kêu gọi làm một thừa sai, bất cứ ngài ở đâu, bất cứ việc gì được phó thác cho ngài.”

“Các đạo binh Chúa Kito thân mến, các bạn cũng đã được Chúa Kitô chọn để ra di và sinh hoa quả, như nhiều bạn đồng nghiệp các bạn và nhiều linh mục quảng đại các bạn đã gặp dọc đường đi của các bạn đã làm trước các bạn,” ngài nói tiếp. “Điều Thánh Giuseppe Cafasso, một linh mục thánh thuộc Piedmont quê hương tôi và là cha giải tội của Thánh Don Bosco, đã nói ngày trước vẫn luôn luôn tồn tại: Một sự đời đời không đủ để tạ ơn Chúa đã kêu gọi các bạn phục vụ Người!”