Hai tháng sau khi bị trục xuất khỏi nước Nga, Đức cha Jerzy Mazur đang nuôi hy vọng sẽ có thể trở lại giáo phận Irkutsk, thuộc miền Siberia. Trong thời gian qua, Đức cha vẫn luôn gắng giữ liên lạc với giáo phận của người bằng điện thư (e-mail). Hôm thứ Bảy 15/06/2002, Đức cha đã tới thăm ĐTC và Đức TGM Jean-Louis Tauran, ngoại trưởng của Tòa Thánh. Đức cha mong muốn có dịp tiếp tục đối thoại với Giáo Hội Chính Thống về vấn đề gây tranh cãi, là Hội Thánh Công giáo đang bị nghi ngờ có kế hoạch chiêu dụ tín đồ tại Nga. Đức cha nói: Hội Thánh Công giáo, ngay tại nước Nga cũng thế, không hề tìm cách cải đạo các công dân Nga. Thay vì thế, chúng tôi nỗ lực công bố Tin Mừng, kêu gọi mọi người hoán cải trở về với Thiên Chúa, bất kể họ là Chính Thống hay Công giáo, hoặc tín đồ của một tôn giáo khác.

Đức cha cho biết vấn đề khẩn cấp hiện nay ở Siberia là phải đối diện với ký ức đau thương mà những cư dân thuộc mọi tôn giáo và chủng tộc ở Siberia đã phải gánh chịu trong quá khứ. Đây là giáo phận có lãnh thổ rộng nhất thế giới, trong đó có 16 triệu dân sinh sống.

Đức cha nhấn mạnh rằng: Công cuộc tái thiết vừa được bắt đầu cho cả Hội Thánh Chính Thống lẫn Hội Thánh Công giáo: Trong các công việc chung cùng làm, cần lưu tâm cách riêng đến việc xây dựng các gia đình mẫu mực và ưu tiên là việc từ thiện bác ái cho người nghèo.