Vatican – 12.2.2003 (Zenit.org) – Trang Mạng Lưới của Hãng Thông Tấn quốc tế Fides , cơ quan của Bộ Truyền Giảng Phúc Âm Cho Các Dân Tộc, loan báo đã thiết lập một trang mới dành cho các giáo phái và các phong trào tôn giáo mới.

“Người ta nói nhiều trong các cơ quan truyền thông về sự tăng trưởng của các giáo phái và các phong trào tôn giáo mới, về phái Thời Đại Mới, về các phái Satan, các khuynh hướng mới về tâm linh”: trong chiều hướng muốn truyền bá việc tìm hiểu của Giáo Hội về các hiện tượng này, Hãng Thông Tấn FIDES với sự cộng tác của Hội Đồng Giáo Hoàng Phục Trách Việc Đối Thoại Giữa Các Tôn Giáo trong những ngày sắp tới sẽ khai trương một trang mới dành cho “những hiện tượng các giáo phái và các trào lưu tôn giáo mới: đây quả là một thách thức mục vụ”.

Trong trang này nguời ta có thể tìm thấy những con số, những dữ kiện, những phân tích của các nhà chuyên môn, các đóng góp của các hội đồng giám mục gửi về.