VATICAN -- Ngày 21/5/08, ĐHY Kasper đại diện quan hệ ngoại giao giữa Giáo Hội Công Giáo và các niềm tin Kitô giáo khác, bắt đầu tông du Nga sáu ngày, nhất là sẽ gặp thượng phu Chính Thống Alexis II, theo thông cáo của Toà Thánh.

ĐHY Kasper sẽ trao cho vị lãnh tụ Giáo Hội Chính Thống Nga thông điệp và món quà của ĐGH Biển Đức XVI vì sự tăng tiến hiệp nhất Kitô hữu, thông cáo Hội Đồng Giáo Hoàng cho biết.

Vị Hồng Y chức sắc người Đức này cũng sẽ gặp gỡ cộng đồng người công giáo ở Moscou trong thánh lễ ngày thứ năm tại nhà thờ lớn thành phố.

ĐHY Kasper gặp Thượng phụ Alexis II năm 2004
Ngoài Moscou, ĐHY sẽ đến Smolénk ( miền tây), Kazan và Novgorod, nơi đây ngài sẽ tiếp cận một số di sản tôn giáo, văn hoá truyền thống Nga.

Nhất là ngài sẽ đến kính viếng bức tranh Đức Bà Kazan nổi tiếng, được ĐGH Gioan Phao II trả lại cho người chính thống năm 2004.

Theo nguồn tin của Toà Thánh, chuyến tông du của ĐHY Kasper muốn bảy tỏ sự quan tâm của Toà Thánh đối với Giáo Hội chíng thống Nga, trong những tháng gần đây được đánh dấu bằng những cuộc gặp gỡ với thượng phụ hiệp nhất Constantinople, là một vùng chính thống giáo khác.