Los Angeles - Đức Hồng Y Roger Mahony của tổng giáo phận Los Angeles đã cấm một Giám Mục đang gây tranh cãi tại Úc không được nói chuyện trong tổng giáo phận của ngài tại California.

Đức Cha Geoffrey Robinson
Trong lá thư đề ngày 9/5 gởi tới Đức Cha Geoffrey Robinson, Giám Mục phụ tá về hưu của Sydney, Đức Hồng Y Mahony đã viện dẫn Bộ Giáo Luật của Giáo Hội Công Giáo để giải thích cho quyết định “khước từ cho phép Đức Cha nói chuyện tại tổng giáo phận Los Angeles."

Đức Hồng Y Roger Mahony đã đưa ra quyết định trên trong khi Hội Đồng Giám Mục Úc thảo luận về một cuốn sách do Đức Cha Robinson xuất bản vào năm ngoái – cuốn Confronting Power and Sex in the Catholic Church: Reclaiming the Spririt of Jesus (tạm dịch: “Đối diện với Quyền Lực và Tính Dục trong Giáo Hội Công Giáo: Tái kêu gọi tinh thần của Chúa Giêsu”) - và đang gây ra nhiều nhiều sóng gió cho Giáo Hội tại Úc Châu.

Theo các Đức Giám Mục Úc cuốn sách “dẫn đến việc thắc mắc về giáo huấn của Giáo Hội về, trong số những vấn nạn khác, bản chất của Truyền Thống, linh hứng của Chúa Thánh Thần, ơn bất khả ngộ của các Công Đồng và của Đức Giáo Hoàng, thẩm quyền của kinh Tin Kính, bản chất của chức linh mục và những yếu tố trung tâm của giáo huấn luân lý của Giáo Hội”.

Hiện nay, Đức Cha Robinson đang đi một vòng thăm Hoa Kỳ để quảng cáo cuốn sách này. Theo dự trù, ngài sẽ đến Los Angeles vào ngày 12/6. Ngài cũng dự trù sẽ đến Boston, Seattle, và San Diego. Trong thư, Đức Hồng Y Roger Mahony khuyên Đức Cha Robinson nên từ bỏ những cuộc nói chuyện này.

Tuy nhiên, bất chấp những cấm đoán của Đức Hồng Y Mahony, Đức Cha Robinson sẽ nói chuyện tại Los Angeles theo như dự trù.

Nhóm Voice of the Faithful (VOTF), một nhóm chống đối trong Giáo Hội tại Hoa Kỳ đã đưa ra một thông cáo lên án hành động của Đức Hồng Y Mahony, ca ngợi Đức Cha Robinson và thách đố rằng họ sẽ tổ chức các cuộc nói chuyện tại Hoa Kỳ theo như dự trù dù cho các đấng bản quyền phản ứng thế nào đi nữa.