PHÂN ƯU


Được tin

Đức Ông PHÊRÔ NGUYỄN THANH LONG


Chánh xứ Giáo xứ Mẹ Việt Nam
Thành viên Ban Cố vấn Hội Đồng Linh Mục, Tổng Giáo phận Hoa Thịnh Đốn
Nguyên Chánh xứ Giáo xứ La Ngà, Giáo xứ Tân Châu, Giáo phận Xuân Lộc.
Đã được Chúa gọi về lúc 7 giờ 54 phút sáng ngày 21 tháng 4 năm 2008,
tại bệnh viện Fairfax, Virginia. Hưởng thọ 71 tuổi và 43 năm sứ vụ Linh mục.

Thánh Lễ An Táng được cử hành lúc 10 giờ sáng thứ Sáu 25 tháng 4 năm 2008
tại Nhà thờ Gx. Mẹ Việt Nam, 11814 New Hampshire Ave., Silver Spring, MD 20904.

Xin thành kính phân ưu với thân quyến và Giáo xứ Mẹ Việt Nam,
Tổng Giáo phận Hoa Thịnh Đốn, và Giáo phận Xuân Lộc.

Xin Thiên Chúa sớm cho Linh hồn Linh mục Đức Ông Phêrô
về hưởng Thánh Nhan Chúa và trả công bội hậu cho ngài
trong bao nhiêu năm phục vụ Thiên Chúa và Hội Thánh.

Kính xin quý Linh mục và Cộng đồng Dân Chúa LĐCGVNHK
hiệp dâng Lễ cầu nguyện cho người anh em của chúng ta.

Thành kính,

Lm. Giuse Nguyễn Thanh Liêm
Chủ tịch LĐCGVNHK