VATICAN (Zenit.org).- Đức Giáo Hoàng Biển Đức XVI và Tổng Thống George Bush sẽ tiếp tục một cuộc đàm đạo về đức tin và lý trí khi Đức Giáo Hoàng viếng thăm Nhà Trắng. Hai nhà lãnh đạo đã tranh cãi chủ đề này khi ông Bush viếng thăm Vatican năm ngoái.

Đại Sứ U.S. bên cạnh Toà Thánh, bà Mary Ann Glenden, đã loan báo chủ đề này cho cuộc mítting ngày Thứ Tư, khi trưng dẫn một lời tuyên bố từ Nhà Trắng.

“Đây là một thông báo rất ngắn, nhưng lời lẽ có ý nghĩa,” bà đại sứ đã nói với Radio Vatican. “Thông báo ấy nói rằng Đức Giáo Hoàng và tổng thống sẽ tiếp tục sự bàn cãi các ngài đã thực hiện về vai trò đức tin và lý trí trong sự đề xuất những mục tiêu chia sẻ của các ngài.. Tôi tưởng điều này có ý nghĩa, bởi vì tiếng ‘tiếp tục’ liên hệ sự kiện là rõ ràng thời gian qua gặp nhau các ngài đã phát triển một tương quan cá nhân: các ngài đã diễn tả điều ấy cách súc tích, có thể nói như vậy.”

Đức Thánh Cha đã tiếp kiến Tổng Thống Bush tại Vatican ngày 9 tháng 6 vào năm ngoái.

“Sau đó cả hai vị đã nói rằng các ngài lấy làm vui về sự đàm đạo và về tình bạn với nhau, cho nên tôi tưởng các ngài có cái gì để xây dưng trên,” Glenden nói thêm. “ Và điều thích thú là thông báo đã lựa chọn chủ đề đức tin và lý trí, một chủ đề trung tâm của triều giáo hoàng này.

“Và sau đó khi thông báo tiếp tục nói về những mục tiêu đã được chia sẻ, thì nói về quan tâm chung trong sự cổ võ tính bao dung và sự hiểu biết giữa các văn hóa và tôn giáo. Thông báo nói về sự cổ võ hoà bình tại Trung Đông và những vùng rối loạn khác. Thông báo nói về các nhân quyền và cách riêng quyền tư do tôn giáo.”

Lời tuyên bố Nhà Trắng cũng giải thích rằng chuyến đi của Đức Giáo Hoàng Biển Đức XVI tới Nhà Trắng sẽ l;à chuyến thứ hai trong lịch sử một Đấng Thượng tế làm một cuộc thăm viếng như thế.

Đức Gioan Phaolô II đã thăm viếng Tổng Thống Jimmy Carter và phu nhân ông tại Nhà Trắng tháng Mười 1979, trong chặng cuối cùng của chuyến đi thăm 6 thánh phố Hoa Kỳ

Cuộc thăm viếng của Đức Giáo Hoàng Biển Đức XVI trùng hợp với ngày sinh nhật thứ 81 của ngài. Ngài sẽ được tổng thống và phu nhân đón cháo tại South Portico.

The president and the Pope will deliver prepared remarks on the South Lawn and then enter the White House for a private meeting in the Oval Office. On Tuesday, Bush will also see the Pope, as he plans to go to Andrews Air Force Base to receive him.

Tổng Thông và Đức Giáo Hoàng sẽ phát biểu những nhận xét đã soạn tại Nhà Trắng và sau đó sẽ gặp riêng trong Văn Phòng Tiếp Tân. Trong ngày Thứ Ba, Tổng Thống Bush đã gặp Đức Giáo Hoàng trong lúc ra đón Đức Giáo Hoàng tại phi trường Căn Cứ Không Quân Andreww.