NHẬN ĐỊNH VỀ CUỘC HỌP CỦA ĐOÀN CHỦ TỊCH, BAN THƯ KÝ UBĐKCG VIỆT NAM

Sau khi đi công tác miền Nam về, tôi được đọc bài của VietCatholic đăng ngày thứ năm, 28 – 2 – 2008. Tôi xin có ý kiến một vài điểm như sau:

1 – Trong bản văn có nói tới đại biểu đại diện cho miền Bắc dự họp, cụ thể là Lm Phạm Văn Tuyên (Thái Bình). Tôi xin cải chính là: Lm Phạm Văn Tuyên đi họp không do tôi cử đi hay được phép và tôi cũng không hay biết việc đi dự họp này diễn ra ngày nào và ở đâu? Do đó, không nên hiểu Lm Phạm Văn Tuyên là đại biểu của giáo phận Thái Bình đi họp, hay được giám mục giáo phận đề cử hoặc cho phép.

Thực ra, Lm Phạm Văn Tuyên tham dự cuộc họp với tư cách cá nhân. Thế nên tất cả những lần Lm Tuyên đi họp hay phát biểu trước đây, cũng không phải với tư cách là đại biểu của giáo phận Thái Bình. Tôi đã nhiều lần nhắc nhở với Lm Tuyên rằng: tôi không chịu trách nhiệm hoàn toàn về tư cách đại biểu, những lời phát biểu… trong các hội nghị như thế. (Ví dụ: Có lần linh mục phát biểu rằng: Nếu UBĐK can thiệp xin lại các đất đai quanh nhà xứ Hưng Yên thì sẽ thành lập trụ sở của UBĐK tại nhà thờ này…).

2 – Trong bài được đăng trên trang của VietCatholic kể trên có nói tới ông Phạm Thế Duyệt trích lời nói của tôi đã trả lời khi ông vận động để thành lập UBĐK tại Thái Bình rằng: “Uỷ Ban này chẳng có tác dụng gì”. Tôi xin giải thích thêm. Thực sự, không phải chỉ nguyên cụ Phạm Thế Duyệt mà rất nhiều vị khác từ Trung ương tới địa phương, từ Ban Thường vụ của UBĐK đến một số cá nhân, linh mục, nam nữ tu sĩ, giáo dân… đã tới vận động và tôi cũng trả lời: Hiện nay, giáo phận Thái Bình chưa cần đến UB này, vì giáo phận chúng tôi vẫn đang sống tốt đời tươi đạo, bình an, hòa thuận và có quan hệ thuận hảo với hết mọi người. Thực tế này đã được nhiều người công nhận. Thế nên, cũng không cần thiết để lập UBĐK, vì e rằng chẳng những không tốt hơn mà còn thêm phần phức tạp, tốn kém kinh phí của Nhà nước.

Đó là một số ý kiến chân thành, mong các vị thông cảm.

Thái Bình ngày 01/3/2008

+ F.X. Nguyễn Văn Sang

Giám Mục Thái Bình