Tiếp bài thơ lãnh huy chương

Bợ đỡ để lãnh những huy chương,
Làm theo ý đảng đã chỉ đường.
Bôi vôi trát phấn lên sân khấu,
Cúc cung tận tụy diễn đúng tuồng.

Dân lành khắp chốn qúa chán chường,
Cớ sao các ông vẫn y uông?
Hãy mau quay về với công lý
Xa lũ vô thần bọn bất lương!

Hà Nội 2/3/08