Đức Hồng Y Antonio Canizares, Tổng Giám Mục Toledo, lên tiếng than phiền về những tấn công của Đảng Xã Hội Tây Ban Nha nhắm vào các Đức Giám Mục nước này sau khi các ngài công bố cẩm nang hướng dẫn các cử tri Tây Ban Nha đừng đi ngược với Tin Mừng.

ĐHY Antonio Canizares
Trong một Thánh Lễ tại Vương Cung Thánh Đường Toledo, Đức Hồng Y nhấn mạnh rằng các Đức Giám Mục nước này đã đưa ra cẩm nang này thuần tuý vì những đòi buộc của Tin Mừng. Giáo Hội có bổn phận lên tiếng “bảo vệ mạng sống con người trong mọi giai đoạn của cuộc đời họ, từ lúc thụ thai đến cái chết tự nhiên, và Giáo Hội đang chỉ ra là xã hội này vi phạm quyền tối thượng và căn bản này của nhân loại như thế nào với phá thai, an tử, phúc chế phôi thai người và khủng bố”.

Đức Hồng Y nói thêm “Vì lý do này, Giáo Hội công bố và đòi buộc là trong tất cả các trường hợp, phẩm giá và những quyền bất khả xâm phạm của con người bao gồm quyền tự do lương tâm, tự do tôn giáo trong mọi khía cạnh, và quyền tự do giáo dục phải được tôn trọng. Cũng vì lý do đó, Giáo Hội công bố ở mọi thời Tin Mừng và sự thật về gia đình, và Giáo Hội đòi hỏi mọi người hoạt động cho gia đình vì hoạt động cho gia đình là hoạt động cho con người và không làm như thế là chống lại con người”.

Đức Hồng Y Canizares nhấn mạnh rằng ưu tư lớn nhất của Giáo Hội là con người vì Thiên Chúa “đã yêu thương con người tới cùng và muốn con người được hạnh phúc. Đây là lý do cho hành động của Giáo Hội, ngay cả làm như thế là gây khó khăn cho mình, gánh chịu những sỉ nhục, bôi bác và ngay cả trở thành đối tượng cho những phán xét sai lầm và bất công”. Giáo Hội không bao giờ yên lặng về Chúa Kitô “bất kể người ta muốn Giáo Hội câm nín và gói gọn trong lãnh vực riêng tư đến mức nào”.

Đức Hồng Y nhấn mạnh rằng cẩm nang của các Đức Giám Mục Tây Ban Nha bao gồm “những lời kêu gọi không thể nào có tính chất chính trị và áp đặt” như lời cáo buộc của chính phủ Xã Hội do ông Zapatero lãnh đạo.

Hôm thứ Hai 4/2, chính phủ xã hội của thủ tướng José Luis Zapatero đưa ra lời phản đối về điều mà họ gọi là sự can dự chính trị của Giáo Hội Công Giáo tại Tây Ban Nha.

Bộ trưởng ngoại giao Miguel Angel Moratinos nói với các phóng viên tại Madrid rằng vào thời điểm ông ta đang nói chuyện với họ thì tại Vatican, đại sứ Francisco Vazquez của Tây Ban Nha đang trình bày với Tòa Thánh về “sự hoang mang và kinh ngạc” của chính phủ nước này sau khi các Giám Mục Tây Ban Nha ban hành cẩm nang dành cho các cử tri nước này.

Cẩm nang dành cho các cử tri, được đưa ra hồi tuần qua, đã khuyến cáo các tín hữu Công Giáo nước này đừng bầu cho những ai phò phá thai và hôn nhân đồng tính. Các Đức Giám Mục cũng lên tiếng chê trách chính phủ xã hội về việc thương lượng với quân khủng bố Basque.

Mặc dù các Đức Giám Mục nói rằng người Công Giáo có quyền tự do lương tâm để ủng hộ một đảng nào đó, những chỉ dẫn của các ngài liên hệ đến phá thai và hôn nhân đồng tính được xem là một đòn tấn công rất mạnh vào đảng xã hội của Zapatero là đảng thường xuyên xung đột với Giáo Hội Công Giáo.