Thư Cám Ơn của Đức Cha Chủ tịch Ủy Ban Bác Ái Xã Hội HĐGMVN

Xuân Lộc, ngày 06-12-2007

Kính gửi:
Cha Nguyễn Thanh Liêm, Chủ tịch Liên Đoàn CGVN tại Hoa Kỳ
Cha Trần Công Nghị, Giám đốc VietCatholic

Kính thăm Qúy Cha,

Tôi đã nhận được số tiền $40.000 USD do Qúy Cha chuyển về trực tiếp cho tôi tại Tòa Giám Mục Xuân Lộc, để trợ giúp các nạn nhân bão lụt như Qúy Cha đã thông báo.

Xin cám ơn Qúy Cha và qúi vị Ân nhân cũng như độc giả rất nhiều.

Sau chuyến đi dự lễ tại giáo phận Bùi Chu về và chuyển tiền cho các giáo phận liên hệ, chúng tôi sẽ báo tin lại cho Qúy Cha sau.

Kính chúc Qúy cha và Qúy Cộng Đoàn, các Ân nhân, mừng lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm thật sốt sắng.

Thân mến chào Qúy Cha
+ Đaminh Nguyễn Chu Trinh
Chủ tịch Ủy Ban Bác Ái Xã Hội, Hội Đồng GMVN