CHICAGO 6/12/07 – Tin của hãng thông tấn Reuters cho biết Giáo Hội Tin Lành phái Episcopal tại Hoa Kỳ trong tuần này sẽ phải đối diện với một sự kiện làm rung động toàn bộ Giáo Hội

Toàn thể một giáo phận Episcopal tại California vào cuối tuần này sẽ bỏ phiếu quyết định xem có ly khai khỏi Giáo Hội Episcopal ở Hoa Kỳ hay không. Nguyên do ly khai là vì giáo phận này có nhiều người phản đối chính sách người đồng tính mà giáo Hội Episcopal chủ trương từ năm 2003 như việc chấp nhận hôn nhân đồng tính, truyền chức Giám Mục cho ông Gene Robinson, một người công khai nhận mình là người đồng tính.

Giáo Phận Episcopal tại vùng Fresno có tất cả 50 nhà thờ ở 14 quận hạt và có tổng số giáo hữu là 9000 người. Nếu cuộc bỏ phiếu lần này mà giáo dân thông qua quyết định ly khai thì đây là Giáo Phận đầu tiên tại Hoa Kỳ tách rời khỏi cộng đồng Anh Giáo tại Hoà Kỳ với số tín đồ 77 triệu người.

Theo nguyên tắc, một giáo phận muốn tách rời khỏi giáo hội Episcopal thì phải thông qua hai lần bỏ phiếu, mỗi lần cách nhau một năm. Giáo phận Episcopal tại Fresno, California đã bỏ phiếu quyết định ly khai lần đầu vào năm ngoái và lần bỏ phiếu vào cuối tuần này là lần thứ hai.

Giáo Hội Episcopal tại Hoa Kỳ có tất cả 2.4 triệu thành viên với 110 giáo phận phận, gồm 7,600 cộng đoàn. 32 cộng đoàn đã ly khai khỏi giáo hội và 23 cộng đoàn khác cũng đã bỏ phiếu quyết định ly khai. Riêng về giáo phận, thì chưa có giáo phận nào quyết định ly khai nhưng nếu giáo phận ở Fresno quyết định ly khai thì đây là lần đầu tiên một giáo phận ly khai khỏi giáo hội Episcopal.

Ngoài ra hai giáo phận Episcopal tại Pittsburgh ở Pennsylvania, và Fort Worth ở Texas cũng đã bỏ phiếu lần đầu thông qua với đa số tuyết đối đòi ly khai khỏi giáo hội Episcopal. Và nếu lần đầu phiếu thứ hai cũng được thông qua vào năm tới thì Giáo Hội Episcopal thực sự bị rung động.

Vị Giám Mục John-David Schofield, cai quản giáo phận Episcopal tại Fresno tuyên bố : “Tách rời khỏi Giáo Hội ở Hoa Kỳ là một bước đường nhậy cảm tiến về phía trước. Nhưng người ta có thể trở lại một khi có những sự thay đổi và Giáo Hội Episcopal cần phải sám hối”

Trong khi đó Giáo Hội Anh Giáo tại Argentina do Tổng Giám Mục Gregory Venables đã bật tín hiệu cho vị Giám Mục tại Fresno biết là là sẵn sàng đón mời giáo phận Fresno gia nhập vào Giáo Hội Anh Giáo tại Argentina.

Nữ Giám Mục Katharine Jefferts Schori điều hành toàn bộ Giáo Hội Episcopal tại Hoa Kỳ đã gửi một văn thư cho Giám Mục Schofield ở Fresno thúc giục đừng ly khai đồng thời bà cho biết Giáo Hội sẽ không thay đổi đường lối nếu những người bất đồng rút ra khỏi Giáo Hội.

Bà cũng cho vị Giám Mục ở Fresno biết là nếu chuyện ly khai thục sự xảy ra, bà sẽ cho tiến hành một thủ tục mà bà gọi là “truất phế” chức Giám Mục và tuyên bố giáo phận trống ngôi để cho các người muốn ở lại với giáo hội Episcopal ở Hoa Ky lên thay thế và điều hành giáo phận.

Bà cũng cho biết là Giáo Hội Episcopal sẽ dành quyền kiểm soát tài sản của giáo phận. Trong khi đó phát ngôn viên của giáo phận tại Fresno cho biết vấn đề tài sản sẽ được giải quyết nơi tòa án tiểu bang California.