Tài liệu thần học về trẻ em chết mà chưa được rửa tội

Roma, ngày mùng 6/10/2007 (Zenit) – ĐGH Biển Đức XVI cám ơn các nhà thần học đã cho xuất bản tài liệu nghiên cứu khẳng định rằng các trẻ em chết mà chưa được lãnh nhận Phép Thánh Tẩy hy vọng được cứu rỗi.

Tài liệu nghiên cứu này đã được Uỷ Ban thần học quốc tế cho xuất bản bằng tiếng Ý và tiếng Anh vào tháng 4 / 2007 vừa qua (xin xem www.vatican.va)

Khi tiếp kiến các thành viên của Uỷ Ban thần học quốc tế đang họp đại hội vào ngày thứ sáu mùng 5/10/2007, Đức Thánh Cha đã nhắc nhở rằng tài liệu nghiên cứu này đã dựa trên những luận điểm nền tảng sau : « Ý muốn cứu độ phổ quát của Thiên Chúa », « Tính phổ quát của vai trò trung gian duy nhất của Đức Kitô », « quyền tối thượng của ân sủng Thiên Chúa » và « tính cách bí tích của Hội Thánh ».

Đức Thánh Cha nguyện mong rằng tài liệu nghiên cứu này có thể trở thành « điểm quy chiếu hữu ích cho các mục tử của Giáo hội và cho các nhà thần học, đồng thời cũng là sự trợ lực và là nguồn an ủi cho các tín hữu đã phải đau khổ vì cái chết bất ưng của con cái cái họ trước khi em bé được tái sinh trong Phép Rửa ».

Đức Thánh Cha mời gọi tiếp tục nghiên cứu và suy tư về đề tài này :

« Quả thế cần phải luôn đào sâu thêm sự hiểu biết về mọi cách thức biểu lộ tình yêu của Thiên Chúa, Đấng đã mạc khải cho chúng ta trong Đức Kitô, đối với tất cả mọi người, đặc biệt đối với các trẻ em và những người khó nghèo nhất »