LIMA. ĐHY Tarcisio Bertone, Quốc vụ khanh Tòa Thánh, sẽ lên đường đi Peru vào ngày 24-8-2007, để ủy lạo các nạn nhân động đất, khai mạc và bế mạc Đại hội Thánh Thể toàn quốc Peru lần thứ 9, tiến hành từ ngày 25 đến 30-8 tại thành phố Chimbote.

Đại hội có chủ đề là ”Chúa Giêsu hiến mình cho chúng ta, để chúng ta được sự sống trong Ngài”, và nhắm làm nổi bật những hình thức chính yếu trong việc cử hành Thánh Thể, bắt đầu là Thánh Lễ, tiếp đến là các hình thức sùng mộ như Chầu Thánh Thể, phép lành Mình Thánh Chúa, các cuộc rước và Đại Hội Thánh Thể quốc tế, quốc gia và giáo phận.

Khi đến Peru, ĐHY Bertone sẽ gặp tổng thống Alan Garcia, và hôm sau thứ bẩy 25-8, ngài sẽ gặp HĐGM Peru, thánh hiến nhà thờ chính tòa mới của giáo phận Chimbote dâng kính Đức Mẹ Camêlô và Thánh Phêrô Tông Đồ, tiếp đến ngài sẽ khai mạc Đại hội Thánh Thể toàn quốc Peru.

ĐHY Bertone cũng đại diện ĐTC đến viếng thăm ủy lạo các nạn nhân bị động đất ở miền nam Peru, đặc biệt tại các thành phố Ica và Pisco, đồng thời mang sự trợ giúp cụ thể của ngài cho các nạn nhân. Ngoài ra, ngài cũng chủ sự một lễ truyền chức GM và kính viếng Đền thánh Rosa thành Lima.

Ngày 30-8-2007, ĐHY Quốc vụ khanh Tòa Thánh sẽ chủ sự thánh lễ bế mạc Đại Hội Thánh Thể toàn quốc, trong đó có nghi thức tái dâng hiến Peru cho Đức Mẹ.

Đại Hội Thánh Thể này cũng được coi như khởi đầu đại chiến dịch truyền giáo Mỹ Châu do Đại hội kỳ 5 của hàng GM Mỹ châu la tinh ở Aparecida, Brazil, đề xướng. (SD 22-8-2007)