LOS ANGELES -- Sau khi vụ kiện các giáo sĩ và nhân viên làm việc cho Tổng giáo phận Los Angeles đã được dàn xếp xong, ĐHY Roger Mahony đã gửi một thư chung cho các giáo xứ để đọc trong các thánh lễ Chúa Nhật tuần này.

Nội dung văn thư nói: “Trong tuần vừa qua tổng giáo phận đã dàn xếp 508 vụ kiện liên quan tới giáo sĩ và giáo dân bị tố cáo là vi phạm tính dục”.

Một lần nửa ĐHY Mahony lên tiếng xin lỗi các nạn nhân các vụ kiện.

ĐHY Mahony cũng tường trình cho biết những điểm chính và chính sách của Tổng giáo phận Los Angeles như sau:

  • Hiện tại không còn linh mục hay giáo dân nào đang làm mục vụ cho Tồng giáo phận mà có vi phạm tính dục cả.
  • Tất cả các nố kêu than về vi phạm tính dục đã được lập tức báo cáo cho chức trách dân sự
  • “Ban Giám Sát Giáo Sĩ có Hành Vi không xứng hợp” khi nhận được lời than phiền về hành vi không xứng hợp sẽ gặp đương sự và đưa ra những biện pháp cần.
  • Hơn 40,000 linh mục, giáo chức, nhân viên và các thiện nguyện viên giáo dân đang làm việc cho Tổng giaó phận đã qua một lớp huấn luyền các phương cách phòng ngừa trong chương trình bảo đảm cho các trẻ em trong giáo phận.
  • Trước khi được phép làm việc hay sinh hoạt với trẻ em, các nhân viên được thuê mướn làm việc cho tổng giáo phận và thiện nguyện viên phải lăn tay và qua cuộc khảo sát lý lịch với cơ quan công quyền xem quá trình có phạm tội nào hay không.
  • Hơn 350,000 trẻ em học sinh và thanh thiéu niên đang học trong các trường và các chương trình của tổng giáo phận đã được huấn luyện để nhận biết và phân biệt những hành vi nào là hợp và những hành vi nào không thích hợp, cũng như được dậy để biết báo cáo về hành vi không xứng hợp cho cha mẹ và người giám hộ.