Warsaw – Cảnh sát Ba Lan cho biết 1,700 người đã đứng chật nhà thờ Thánh Alexander và hàng trăm người khác đã đứng tại quảng trường bên ngoài nhà thờ để dự thánh lễ trước khi tham gia vào cuộc tuần hành phò sự sống hôm thứ Tư 28/3/2007. Thánh lễ vào ban sáng đã do Đức Cha Kazimierz Gorny chủ tế. Trong thánh lễ đã có sự tham dự của hai phó thủ tướng là các ông Roman Giertych (đảng Liên Minh Gia Đình Ba Lan) và Andrzej Lepper (đảng Tự Vệ).

Sau thánh lễ, anh chị em giáo dân đã tham gia tuần hành tại nhà Quốc Hội Ba Lan. Cuộc tuần hành này thu hút hơn 4000 người. Nhật báo Nasz Dziennik và radio Maryja đã cùng tham gia phối hợp cuộc tuần hành. Mục đích của cuộc tuần hành là thúc đẩy Quốc Hội thông qua một tu chính án nhằm bảo vệ thai nhi.

Trong khi đó đảng Xanh đã tổ chức một cuộc phản biểu tình chống lại cuộc tuần hành phò sinh.