Đức Cha John Bathersby
Một tờ báo có thế giá lâu đời tại Anh là tờ London Times đưa ra một bản báo cáo cho thấy một ủy ban hỗn hợp Công Giáo- Anh Giáo đang đề ra một kế hoạch với những bước cụ thể để hiệp nhất hoàn toàn các tín hữu Anh Giáo vào Giáo Hội Công Giáo.

Theo tờ London Times, ủy ban quốc tế Anh Giáo - Công Giáo cho Hiệp Nhất và Truyền Giáo (The International Anglican-Roman Catholic Commission for Unity and Mission - IARCCUM) sẽ đưa ra một dự thảo vào cuối năm nay cho thấy bất chấp những khác biệt rõ rệt về một số vấn đề thần học, người Anh Giáo có nhiều điểm chung với người Công Giáo đến mức đủ để hiệp nhất Giáo Hội Anh Giáo vào trong Giáo Hội Công Giáo.

Tin giật gân này của tờ London Times, đã gây kinh ngạc cho cả các Đức Giám Mục Anh Giáo và Công Giáo trong IARCCUM. Đức Tổng Giám Mục Công Giáo John Bathersby của tổng giáo phận Brisbane, Australia là chủ tịch IARCCUM và Đức Giám Mục Anh Giáo David Beetge, Nam Phi, đồng chủ tịch, cho biết tờ London Times có lẽ đã diễn dịch sai tuyên ngôn “Growing Together in Unity and Mission” của IARCCUM. Báo cáo dầy 42 trang này của ủy ban “chỉ ra những lãnh vực bất đồng cần phải thảo luận”. Báo cáo ấy không nhằm giải quyết những vấn đề này và cũng chưa được Tòa Thánh thông qua. Nội dung báo cáo ấy chỉ nhằm xác định đâu là những vấn đề tồn đọng và không có ý không giải quyết các tồn đọng này và tiến tới hiệp nhất ngay tức khắc như tờ London Times dự đoán.