Vatican: Lần đầu tiên trong lịch sử, thủ tướng Việt Nam trong chế độ Xã Hội Chủ Nghĩa đã đến triều yết và được Đức Giáo Hoàng Biển Đức XVI tiếp đón, cho thấy tín hiệu cải tiến liên hệ giữa Tòa Thánh Vatican và chính quyền cộng sản Việt Nam.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và phái đoàn 9 người trong đó có chủ tịch ủy ban Tôn Giáo Vụ đã đến triều yết Đức Thánh Cha vào ngày thứ Năm 25/1.

Tòa Thánh Vatican cho biết cuộc gặp gỡ đã đánh dấu “một bước tiến mới và quan trọng đến những liên hệ bình thường hóa và song phương” đã được cải thiện trong những năm vừa qua cùng với “những chặng đường cho tự do tôn giáo được mở rộng hơn đối với Giáo Hội Công Giáo tại Việt Nam”.

Đức Giáo Hoàng Biển Đức XVI đã gặp gỡ riếng với thủ tướng Việt Nam Nguyễn Tiến Dũng, giám đốc tôn giáo sự vụ Ngô Yến Thi trong vòng 25 phút, trước khi gặp gỡ toàn thể phái đoàn Việt Nam.

Phái đoàn Việt Nam đã gặp gỡ 30 phút với Đức Hồng Y Tarcision Bertone, Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh và Đức Tổng Giám Mục Dominique Mamberti, Ngoại Trưởng Tòa Thánh Vatican.

Trong các cuộc gặp gỡ, Tòa Thánh Vatican và phái đoàn Việt Nam đã trao đổi và bàn thảo đến những vấn đề còn tồn tại trong sự liên hệ giữa Giáo Hội Việt Nam và nhà Nước, theo đó các vấn đề cần được “đối diện và giải quyết qua những đường dây đối thoại và phải được dẫn tới một sự hợp tác có lợi ích giữa giáo hội và nhà nước”.

Cho đến nay Tòa Thánh Vatican và Việt Nam vẫn chưa có những liên hệ ngoại giao chính thức tức là chưa có tòa đại sứ Việt Nam làm việc bên cạnh Tòa Thánh cũng như Tòa Khâm Sứ tại Việt Nam, thế nhưng hàng năm phái đoàn ngoại giao Tòa Thánh cùng với sự tháp tùng của Đức Ông Nguyễn Văn Phương đã đến Việt Nam bàn đến các vấn đề tôn giáo, việc bổ nhiệm các tân giám mục, sự thâu nhận các tân đại chủng sinh và hoạt động của các cơ cấu của Giáo Hội Công Giáo Việt Nam.

Chính quyền cộng sản Việt Nam từ trước đến nay vẫn tiếp tục như muốn độc quyền đến việc chấp nhận danh sách các tân giám mục trước khi việc bổ nhiệm được tuyên bố và con số giới hạn các tân đại chủng sinh được chấp thuận vào Đại Chủng Viện hàng năm.

Thông báo của Văn Phòng Báo Chí Tòa Thánh vào hôm 25/1 đã nói đến những liên hệ được cải thiện và tự do tôn giáo được cởi mở hơn sẽ cho phép người Công Giáo Việt Nam “thực hiện hữu hiệu hơn chưa từng có đến sự đóng góp của họ đến lợi ích chung cho đất nước, sự cổ võ đến các giá trị đạo đức – đặc biệt giữa giới trẻ, sự loan truyên nên văn hóa đại kết và sự trợ giúp bác ái thay mặt cho các thành phần yếu ớt trong dân số.”

Trong cuộc gặp gỡ lần này, 2 bên đã trao đổi quà lưu niệm.

Theo cuốn niên giám của Tòa Thánh Vatican vào năm 2006, có hơn 5.7 triệu tín hữu Công Giáo Việt Nam chỉ mới chiếm được 8% trong tổng dân số.

Thông báo của Tòa Thánh cũng nói đến ngày 25/1 đánh dấu “lần đầu tiên một thủ nước từ nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam đến triều yết Đức Thánh Cha và các viên chức cao cấp nhất trong phủ Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh”.

Vào năm 2005, phái đoàn chính quyền Việt Nam được ủy nhiệm bởi văn phòng tôn giáo vụ đã viếng thăm Tòa Thánh Vatican bàn thảo đến những tiến trình cải tiến trong quan hệ giữa Tòa Thánh Vatican và Việt Nam. Các thành viên trong phái đoàn cũng đã tham dự Thánh Lễ do Đức Giáo Hoàng Biển Đức XVI chủ tế trong lễ trao ban dây Pallium cho các Tân Tổng Giám Mục và lần này có sự hiện diện của Đức Tổng Giám Mục cai quản Tổng Giáo Phận Hà Nội đã đến nhận từ tay Đức Giáo Hoàng Biển Đức XVI trao ban dây Palliumn là một dấu chỉ nói lên quyền bính và trách nhiệm của Đức Tổng Kiệt đối với Giáo Hội Công Giáo.

Một số hình ảnh khác: