MAINZ, Đức quốc -- Trong cuộc gặp gỡ kết thúc cuộc viếng thăm Ad-limina của các Ðức Giám Mục Ðức thuộc nhóm thứ nhất, do Ðức Hồng Y Karl Lehmann (Mainz), chủ tịch Hội Ðồng GM Ðức và Ðức Hồng Y Georg Sterzinsky (Berlin) cầm đâu, Ðức Thánh Cha Bênêđictô XVI đã ca ngợi truyền thống đức tin Kitô giáo sâu xa của người công giáo Ðức, nhưng đồng thời ngài cũng nhắc bảo và kêu gọi người công giáo Ðức phải can đảm và tự tín đối mặt với những thách đố của thời đại, chứ không nên sợ hãi trốn tránh. Ðức Thánh Cha (ÐTC) đã nêu lên một số điểm cụ thể:

Việc đạo tạo Linh muc: ÐTC đề nghị nên thêm một năm soạn sữa trước khi chính thức học Thần học, để các chủng sinh có thời gian trau dồi nhân cách và sự trưởng thành của mình. Ðiều kiện trong việc đào tạo Linh mục và các nhà thần học tương lai là sự trung thành với đức tin và các giáo huấn của Giáo Hội.

Môn học giáo lý ở học đường : ÐTC coi việc giảng dạy môn giáo lý ở các học đường tại Ðức là một sứ mệnh quan trọng. Nhưng việc giảng dạy môn giáo lý phải hoàn toàn trung thành với đức tin Kitô giáo và dựa theo giáo huấn của Giáo Hội. Các Ðức Giám Mục chỉ nên ban quyền giảng dạy “Nihil obstat” sau khi đã kiểm xét một cách nghiêm chỉnh và đầy đủ. Trong dịp này, ÐTC ca ngợi Ðại học công giáo Eichstätt-Ingolstadt đã đạt được trình độ và đường hướng giảng dạy cao và đúng đắn, trong ánh sáng đức tin. ÐTC cũng coi đại học này là trách nhiệm chung của các giáo phận ở Ðức, chứ không chỉ của các giáo phận thuộc tiểu bang Bayern mà thôi, nhất là trong vấn đề tài chánh.

Vai trò người giáo dân: ÐTC ca ngợi sự dấn thân phục vụ của người giáo dân trong Giáo Hội ở Ðức là một điều rất quan trọng và cần thiết. Vao trò của người giáo dân trong lãnh vực phụng vụ và quản trị của Giáo Hội, từ cấp bậc giáo xứ cho tới giáo phận, là không thể thiếu. Tuy nhiên, ÐTC cũng lưu ý là người ta không được phép lẫn lộn sứ mệnh Linh mục với người giáo dân. Cụ thể: Bài giảng trong Thánh Lễ chỉ dành cho một mình Linh mục. Hơn nữa, khi trong Thánh Lễ có đầy đủ Linh mục và Thầy Sáu tham dự, thì các vị đó phải đảm nhiệm lấy việc cho cộng đoàn rước lễ.

Ðối thoại với nhà nước và các tôn giáo khác: ÐTC ca ngợi mối quan hệ và sự cộng tác giữa Giáo Hội Công Giáo ở Ðức và nhà nước Ðức là rất thân thiện, hài hòa và cùng nhắm tới việc phục vụ phúc lợi chung của xã hội. ÐTC động viện người công giáo Ðức cần phải tối thoại với mọi tín hữu của các tôn giáo khác, nhất là với những tín hữu Hồi Giáo ở Ðức với sự kính trọng và khoan dung.