Vatican, 21/09/06 - Tòa thánh Vatican tiếp tục nói chuyện với tổ chức ly khai Piô X gọi tắt là SSPX (Society of St. Pius X)). ĐHY Dario Castrillon Hoyos cho biết vẫn còn hy vọng có thể hòa giải được với nhóm ly khai nói trên do đức TGM Lefèbvre thành lập

ĐHY Castrillon Hoyos, Tổng Trưởng Bộ Giáo Sĩ đã liên lạc với nhóm SSPX từ năm 2000 đến nay. Ngài cho hãng tin I Media của Ý biết việc đối thoại với nhóm bảo thủ SSPX vẫn tiến hành, và không ảnh hưởng gì tới sự kiện mới đây Tòa Thánh thiết lập cơ chế mới gọi là Cộng Đồng Chúa Chiên Lành dành cho những giáo sĩ và chủng sinh có tinh thần bảo thủ, nhưng đã rời bỏ hàng ngũ tổ chức SSPX.

ĐHY Castrillon Hoyos nói với hãng thông tấn I Media rằng việc thiết lập Cộng Đồng Chúa Chiên Lành tại Pháp là dấu hiệu Tòa Thánh muốn giúp đỡ các giáo sĩ và chủng sinh có phương tiện thích hợp để phục vụ Giáo Hội, đồng thời họ vẫn giữ được cái căn tính đặc biệt của riêng họ.

Được hỏi liệu việc thiết lập Công Đồng Chúa Chiên Lành có làm tổn hại đến việc đối thoại với nhóm Piô X không? ĐHY đã trả lời rằng. “Tôi không thấy vấn đề đó làm thương tổn đến tiến trình đối thoại” Ngài đưa ra nhận xét thêm: “ Hai nhóm đó khác nhau, việc hòa giải thành công với nhóm này không nhất thiết sẽ cản trở trở nỗ lực thương thảo với nhóm kia”

Tưởng cũng nên nhắc lại các Linh Mục thuộc Cộng Đồng Chúa Chiên Lành được phép đặc biệt cử hành nghi lễ theo nghi thức cổ truyền, tức theo nghi thức phụng vụ Tridentinô. Đức Hồng Y người Colombia nhấn mạnh rằng, nghi thức phụng vụ Tridentinô có từ thời ĐGH Piô V và Giáo Hội chưa bao giờ loại trừ nghi thức đó ra khỏi sinh hoạt Giáo Hội.