ĐỨC QUỐC – ĐHY Y người Đức Walter Kasper trong cuộc phỏng vấn do báo Der Spiegel thực hiện vào ngày hôm nay khi nhận định về những cuộc biểu tình chống ĐGH Benedictô XVI đã cho biết rằng: khi nói truyện về xung đột giữa các nền văn hóa thì cần phải rất là thận trọng bằng không nó sẽ dễ trở thành nguy cơ.

ĐHY Kasper
ĐHY Kasper là chủ tịch Hội Đồng Giáo Hoàng vể Hiệp Nhất Kitô giáo nói với báo Der Spiegel rằng Giáo Hội đi tìm một cuộc đối thoại hỗ tương với Hồi giáo. Nhưng cuộc đối thoại khó mà đi tới, bởi vì trong thế giới Hồi giáo không có điểm tựa quyền bính tập trung, và khó khăn ngay cả về vấn đề bất đồng chính trong Hồi giáo khi giải thích về Kinh Koran (Qu'ran).

Đang khi Kitô giáo và Hồi giáo có những điểm tương đồng (như chống phá thai, tin vào một Thiên Chúa duy nhất) thì rõ ràng là có những khác biệt rất sâu xa làm cho cuộc đối thoại càng trở nên khó khăn hơn. ĐHY Kasper quan sát rằng: “Hồi giáo ngay từ đầu đã phát triển dựa trên việc chống đối với Thiên Chúa giáo chân chính, và coi đạo Hồi là vượt cao trên Thiên Chúa Giáo”. Ngài ghi nhận thêm rằng Hồi giáo không nhận sự tự do tôn giáo và cũng không chấp nhận những nhân quyền mà thế giới Tây Phương cho rằng đó là nền tảng.

ĐHY Kasper nói chính sách khủng bố Hồi giáo được khơi dậy từ lòng thù ghét Tây phương và do niềm thất vọng vì những yếu kém của xã hội Hồi giáo. Hơn thế đối với một số những người khủng bố thì Hồi giáo là chiếc bình phong che đậy cho sự tuyệt vọng và chính sách tự hủy, chứ không phải là một sự hướng thượng tôn giáo chân chính.

ĐHY Ksaper còn cho rằng Hồi giáo không chấp nhận nền dân chủ, nếu trước tiên không chấp nhận giáo trị của sự bao dung và kính trọng các niềm tin tôn giáo khác.Và nếu không có sự chấp nhận này thì cuộc đối thoại chân chính còn có khó khăn. Ngài tuyên bố: “Những ai không được sửa soạn chứng tỏ rằng có lòng khoan dung thì cũng không thể kì vọng và lại càng không thể đòi hỏi khoan dung cho chính mình được”.