Đức Thánh Cha nói các giá trị tôn giáo là tối quan trọng trong việc toàn cầu hóa

VATICAN CITY (Zenit.org).- Đức Thánh Cha nói: "các giá trị tôn giáo là quan trọng trong tiến trình toàn cầu hóa."

Đức Thánh Cha làm rõ về điểm này vào hôm thứ Bảy vừa qua khi tiếp kiến Jan Eliasson, Bộ Trưởng Ngoại Giao Thụy Điển và chủ tịch của phiên họp thứ 60 của Đại Hội Đồng Liên Hiệp Quốc.

Ông Jan Eliasson
Trong buổi họp báo được thực hiện bởi Tiến Sĩ Joaquín Navarro Valls, giám đốc văn phòng báo chí Tòa Thánh, cho biết: "Chủ đề chính của cuộc chuyện trò này chính là tiến trình toàn cầu hóa, qua đó một số yếu điểm được đặc biệt đề cập đến, trên tất cả chính là việc chưa nhìn nhận một cách đầy đủ về chiều kích tôn giáo trong tiến trình toàn cầu hóa này. Nếu không có sự đóng góp của các giá trị tôn giáo, thậm chí ngay cả nhân quyền cũng có thể mất đi tính kiên định, trước sau như một của nó."

Cuộc họp kéo dài 25 phút được diễn ra không có thông dịch viên, tại thư viện riêng của Đức Thánh Cha.

Thông cáo báo chí của Tòa Thánh Vaticăn cho biết: "Nhu cầu của việc khắc phục những bất đồng và việc dựng xây nên những nhịp cầu để tất cả mọi khía cạnh của việc toàn cầu hóa có thể hoạt động cùng nhau vì mục đích chung và vì việc tất cả mọi dân tộc cùng nhau tồn tại trong hòa bình, là những điểm được đặc biệt nhấn mạnh đến."

Bản thông cáo báo chí cũng thêm vào rằng: "Cần phải có sự chú ý về việc đóng góp của các tôn giáo trong việc mang đến hòa bình và tình đoàn kết giữa tất cả những cư dân sống trên hành tinh này."