VATICAN: 29/11/2002 - Phó-thủ tướng Việt Nam Vũ Khoan đã gặp gỡ các thẩm quyền vatican vào hôm thứ Sáu, là một biến cố lịch sử, nhân dịp một cuộc viếng thăm tại Ý

Ông Vũ Khoan, đã gặp hồng y Angelo Sodano, quốc vụ khanh, và Ðức Tổng Giám Mục Jean-Louis Tauran, bộ trưởng Ngoại giao, theo một thông cáo của giám đốc Phòng báo chí Tòa Thánh, ông Joaquin Navarro Valls.

"Ngoài những vấn đề chính trị quốc tế, cuộc gặp gỡ này đã cho phép một sự trao đổi quan điểm về sự tiến hóa của xã hội và kinh tế Việt Nam", thông cáo chỉ dẫn.

"Cả hai bên đã đồng ý, thông cáo nói thêm, về sự cần thiết tăng cường sự hợp tác giữa Giáo hội và Nhà nước, có lợi cho toàn thể xã hội việt nam".

Phó-Thủ tướng Việt Nam là viên chức cao cấp nhất của nước cộng sản này đến gặp các viên chức Vatican từ năm 1987.

Đức Gioan Phaolô II mới bổ nhiệm vào hôm thứ Ba 26/11, hai tân giám mục cho Việt Nam, tiếp sau một thỏa hiệp ký kết tháng Mười tại Hà nội, giữa chính phủ và phái đoàn Tòa Thánh do Ðức Ông Celestino Migliore hướng dẫn cùng với Ðức Ông Nguyễn Văn Phương.

Đức Cha Giuse Vũ Văn Thiên, 42 tuổi, giáo sư thần học tại đại chùng viện Hà nội được bổ nhiệm giám mục Hải Phòng.

Đức Cha Stephanus Tri Bửu Thiên, 52 tuổi, giáo sư thần học cũng tại một chủng viện, được bổ nhiệm giám mục phó Cần Thơ.

Người ta đang chờ đợi phúc đáp của chính quyền đối với sự bổ nhiệm các giám mục khác, đặc biệt là Giám mục cho Tổng Giáo Phận Hà Nội, đã được bàn thảo và chờ đợi từ lâu, sau nhiều cuộc trao đổi ý kiến và đề nghị, nhưng cho đến nay, Hà Nội vẫn chưa chấp nhận một giải pháp nào cho vấn đề này.

Tháng 10/ 2001, đã đề cập tới vấn đề bình thường hóa những quan hệ ngoại giao giữa Tòa Thánh và Việt Nam, với nhiều tiến triển đáng kể trong các cuộc thương thuyết về chủ đề này, người phát nôn viên của Tòa Thánh đã tiết lộ sau khi phái đoàn Vatican trở về.

Ðức Ông Celestino Migliore từng đại diện Tòa Thánh viếng thăm Việt Nam đã được Ðức Thánh Cha bổ nhiệm làm Quan Sát Viên Thường Trực tại Liên Hiệp Quốc, và Ðức Tổng Giám Mục Renato R Martino nguyên là Quan Sát Viên thường trực tại Liên Hiệp Quốc sẽ chính thức đảm nhận chức vụ Chủ Tịch Hội Ðồng Tòa Thánh Công Lý và Hòa Bình ngày Chúa Nhật 1/12/2002