Vài Hình Ảnh Về Chuyến Viếng Thăm Ba Lan của Đức Thánh Cha Biển Đức 16

Sau đây là vài hình ảnh lưu lại, vốn được trích từ trang web của tờ Washington Post (Bưu Điện Washington) để chúng ta cùng tham khảo: