VATICAN. ĐTC tái kêu gọi các tín hữu Kitô dấn thân rao giảng Tin Mừng, và tiến bước theo cùng con đường Chúa Kitô đã đi qua, trong công cuộc truyền giáo.

Ngài đưa ra lời kêu gọi trên đây trong buổi tiếp kiến trưa ngày 11-3-2006, dành cho 1 ngàn tham dự viên Hội nghị do Bộ truyền giáo tổ chức tại Roma, nhân dịp kỷ niệm 40 năm ban hành Sắc Lệnh Ad Gentes của Công đồng chung Vatican 2 về truyền giáo. Hiện diện trong buổi tiếp kiến còn có nhiều HY và GM. Đại diện cho Giáo Hội tại Bắc Mỹ có Đức Cha Edward Slattery, GM giáo phận Tulsa, Oklahoma.

Lên tiếng trong dịp này, ĐTC nhấn mạnh rằng: ”Rao giảng và làm chứng tá Tin Mừng là việc phục vụ đầu tiên mà các tín hữu Kitô có thể mang lại cho mỗi người và toàn thể nhân loại; họ được mời gọi thông truyền cho mọi người tình yêu của Thiên Chúa, được biểu lộ sung mãn nơi Đấng Cứu Thế duy nhất là Chúa Giêsu Kitô...”

ĐTC cũng ghi nhận rằng: ”Sự trung thành thi hành mệnh lệnh truyền giáo đòi phải kiên nhẫn và sáng suốt, can đảm và khiêm tốn, lắng nghe Thiên Chúa và tỉnh thức phân định các dấu chỉ thời đại.. Hoạt động truyền giáo phải tiến hành theo cùng con đường Chúa Kitô đã đi qua, nghĩa là con đường thanh bần, vâng phục, phục vụ và hy sinh chính bản thân, cho đến chết.. Đúng vậy, Giáo Hội được mời gọi phục vụ nhân loại ngày nay, trong niềm tín thác nơi một mình Chúa Giêsu, để cho Lời Chúa soi sáng và noi gương Chúa trong sự quảng đại hiến thân cho anh chị em mình”.

Hội nghị đã tiến hành tại Đại học Giáo Hoàng Urbaniana của Bộ Truyền giáo từ ngày 9 đến 11-3-2006.

ĐHY Crescenzio Sepe, Tổng trưởng Bộ Truyền giáo, đã khai mạc hội nghị. Ngài nhấn mạnh rằng Công đồng chung Vatican 2 không những tái khẳng định nghĩa vụ truyền giáo của mỗi GM và giáo phận, nhưng còn nêu cao trách nhiệm của mỗi tín hữu Công Giáo phải chia sẻ đức tin với tha nhân và hỗ trợ công cuộc truyền giáo bằng lời cầu nguyện và bằng các phương tiện tài chánh, vật chất.

Đức Ông Ambrogio Spreafico, Viện trưởng Đại học Urbaniana, cho biết Hội nghị nhắm làm nổi bật một số khía cạnh trong suy tư truyền giáo học từ 40 năm qua, tổng kết truyền giáo học trong 4 thập niên từ sau Công đồng. Tiếp đến, là sự kiểm điểm những thách đố và viễn tượng truyền giáo tại các đại lục khác nhau.

Đức Cha Slattery cũng khẳng định rằng ”Điều quan trọng nhất đối với các tín hữu ngày nay là cầu nguyện cho công cuộc truyèn giáo, vì đức tin là công việc của Chúa Thánh Linh”.

Hội nghị đặc biệt để ý đến 2 văn kiện đã khai triển Sắc Lệnh Ad Gentes của Công đồng, đó là Tông Huấn Evangelii nuntiandi, rao giảng Tin Mừng, của Đức Phaolô 6 và Thông điệp Redemptoris missio, Sứ mạng Đấng Cứu Chuộc, của Đức Gioan Phaolô 2. (SD 11-3-2006)

(Radio Vatican)