ROMA – Chị Chiara Lubich, người sáng lập phong trào Focolare, đã nhận định về thông điệp đầu tiên của ĐGH Benedictô XVI “Thiên Chúa là Tình Yêu” như sau:

“Thiên Chúa là Tình Yêu” thực là một tri ân lớn lao chúng ta đều dành cho ĐGH Benedictô XVI từ giây phút mà tiêu đề thông điệp đầu tiên của Ngài được loan báo!. Ngài đã khơi dậy trong chúng ta ngọn lửa hy vọng – hy vọng rằng việc loan báo vĩ đại “Thiên Chúa là Tình Yêu”, rằng danh từ Yêu” mang lại “vẻ huy hoàng nguyên thủy” chảy tuôn từ muôn thuở, như một mảnh đá nhò khi ném xuống nước sẽ gây ra những vòng tròn càng ngày càng lan rộng ra hơn. Giới truyền thông cho thấy ngay cả trước khi thông điệp được phát hành đã chú tâm đặc biệt đến thông điệp này, và nhất là bây giờ, nên tiên đoán là thông điệp này sẽ tiếp tục có ảnh hưởng sâu rộng.

“Thiên Chúa là Tình Yêu” là danh từ mà chắc chắn chính Chúa Giêsu cũng muốn nói hôm nay cho tân thiên niên kỉ này.

Đúng vậy, tình yêu được ghi ấn sâu trong chính bản tính của Giáo hội, như Đức giáo hoàng đã viết. Những đặc sủng mới đã được thêm vào qua dòng thời gian lâu dài của di sàn giầu có của Giáo hội, nhất là trong những thập niên gần đây nhờ tác động của Chúa Thánh Thần. Sứ điệp “Thiên Chúa là Tình Yêu! Thiên Chúa yêu thương bạn, dù bạn là ai chăng nữa! – đã dược chuyền từ người này sang người khác, nhờ vào điềm mạnh của những chứng nhân cụ thể đã biến cải đời sống của từng triệu triệu người.

Đối với chúng ta, đó là một ánh sáng chiếu dãi vào giờ phút đen tối nhất của lịch sử, trong Thế Chiến thứ Hai, chiếu tỏa ra toàn điện Phúc Âm, làm cho chúng ta tái khám phá rằng Đức Giêsu không sợ khi loan truyền danh từ “Tình yêu”.

Thực tế, chúng ta hiểu rằng chính là Tình yêu là trung tâm của sứ điệp, và d8úng vậy, “quyền lực sáng tạo đầu tiên chính là Tình yêu đã làm tác động vũ trụ”, đã chuyển biến những lịch sử bé nhỏ cá nhân của chúng ta cũng như làm thay đổi lịch sử vĩ đại của thế giới.

Tôi tin chắc rằng thông điệp của Đức Giáo Hoàng sẽ khơi lên tiếng vang tự phát từ toàn thể Giáo Hội, và lan tỏa ra khắp chốn nữa. Nếu Tình yêu sống động không bị giới hạn chỉ vào việc giúp người thân cận cách cụ thể, nhưng cũng thúc đẩy chúng ta “truyền rao cho những người khác Tình yêu của Thiên Chúa mà chính chúng ta đã lãnh nhận, thì hậu quả là sẽ lan tỏa một tình yêu vĩ đại mà đã từng được chứng kiến qua lịch sử, trong yên lặng của phạm vi gia đình, trong các chính quyền và trong các xưởng máy, các đại học, các khu xóm, và trong những nơi bần cùng nhất của thế giới, trong đó những bọ mặt của con người sẽ phản ảnh chính hình ảnh của Thiên-Chúa-làm-Người, đang vọng lên tiếng kêu xin là đã bị người Cha bỏ rơi.

Qua đó, chúng ta sẽ làm “bộ mặt sống động của Thiên Chúa hiện thực hữu hình” và Người sẽ hành động trong thời đại chúng ta, như là niềm hy vọng mà chính ĐGH Benedictô đã hy vọng.

Và Thiên Chúa, được tái khám phá ra là Tình yêu, sẽ lôi cuốn toàn thể thế giới.