Hợp tác Tin Lành - Công Giáo Đức gặp rắc rối vì chuyện kinh thánh

Berlin, 16/09/05 - Đài phát thanh Vatican hôm thứ Năm 15 tháng 9 năm 2005 loan tin việc hợp tác đại kết giữa Công Giáo và Tin Lành Đức đang trải qua những bước thụt lùi khá nghiêm trọng khi phiá Tin Lành không thừa nhận ấn bản kinh thánh được duyệt xét lại.

Bản kinh thánh mà cả Công Giáo lẫn Tin Lành tại Đức thừa nhận là ấn bản được dịch từ những năm của thập kỷ 80. Nay Tòa Thánh Vatican có ý định muốn duyệt xét lại ấn bản đó cho phù hợp với ấn bản bằng tiếng Latin. Trái lại, phía Tin lành Đức thì muốn ấn bản duyệt xét lại phù hợp với ấn bản nguyên thủy bằng tiếng Do Thái và tiếng Hy Lạp.

Vị Giám Mục Tin Lành phái Lutheran là Wolgang Huber tuyên bố với hãng thông tấn Reuter rằng:”Tiêu chuẩn của Tòa Thánh đưa ra không được phía Tin Lành Đức chấp nhận”

Trong khi đó đức Hồng Y Karl Lehmann, Chủ Tịch Hội Đồng Giám Mục Đức thừa nhận rằng vấn đề bất đồng ý kiến này làm cho mối liên lạc giữa Tin Lành và Công Giáo Đức trở nên khá căng thẳng. Và Ngài than phiền rằng phía Tin Lành Đức không tin vào sự chính xác của ấn bản kinh thánh do phía Công Giáo dịch

Theo giới quan sát, nếu ấn bản Kinh Thánh bằng Anh ngữ hoặc Đức ngữ không được cả Công Giáo lẫn Tin Lành chấp nhận, thì các quốc gia khác sẽ gặp trở ngại trong việc dịch thuật vì thường người ta căn cứ vào ấn bản Đức ngữ, hoặc Anh ngữ.