NIGERIA -- Tổ chức CAFOD -- Công giáo Phát triển cho Ngoại quốc (Catholic Agency for Overseas Development) ở Anh quốc và Wales đã gây qũi được nửa triệu bảng Anh để cứu trợ cho nạn đói tại nước Niger.

Với số tiền nêu trên, tổ chức CAFOD có thể trợ giúp cho các đồng nghiệp Bác Ái Công Giáo Caritas hoạt động hầu tránh đi nạn đói và chết vì thei61u thực phẩm tại Niger và Burkina Faso.

Niger hiện nay đang phải trải qua khủng hoảng nạn chết đói trầm trọng nhất trong lịch sử nước này, nhất là sau trận hạn hán và nạn châu chấu phá hại mùa màng tàn hại nhất từ 15 năm qua.

Tiểu quốc Burkina Faso đã cố gắng ngăn ngừa nạn đói nhưng vẫn còn có những nơi thiếu đồ ăn thức uống trầm trọng.

Ông Chris Bain giám đốc của CAFOD nói rằng: “Việc kêu gọi cứu trợ bột phát giúp cho những người đau khổ và cùng khốn nhất đã đánh động trái tim cộng đồng Công giáo, và luôn luôn chúng tôi nhận được lòng quảng đại vô biên của người Công giáo, sự đáp ứng thật kỳ diệu”.

Ông nói thêm: "Só tiền gây qũi được sẽ được góp thẳng vào ngân qũi cứu trợ của 2 tổ chức đồng môn là Caritas Niger và Caritas Burkina Faso, và Catholic Relief Services (CRS), để hỗ trợ các chương trình cứu tế nhất là những chương trình giúp cho các gia đình có thể kiếm ra đồ ăn cho họ. Thêm vào đó còn có các chương trình giúp đề phòng chết đói như đề phòng giáo dục về thức ăn và đồ ăn thiếu dinh dưỡng, nhất là cho người già, người ốm, phụ nữ mang thai và trẻ con”.

Văn phòng Liên Hiệp Quốc cho biết có 3.6 triệu dân trong tổng số 11.5 triệu người Nigeria hiện đang trong tình trạng thiếu thức ăn, và trong số này có chừng 2 triệu rưởi người trong nguy cơ bị chết đói.

Những trẻ em Niger ở trong tình trạng nguy kịch nhất, theo báo cáo của Lương Nông Quốc Tế, vì có đến 800,000 em bị nguy cơ chết yểu. Trung bình mỗi tuần có từ 10-15 em bị chết đói tại Niger.