Tiểu Sử Linh Mục Phêrô Kiều Công Tùng Giám Mục Chính Tòa Giáo Phận Phát Diệm

- Sinh ngày 24/8/1964 tại Thủ Đức, thuộc Giáo xứ Cao Thái, Tổng giáo phận Sài Gòn

- 1993 - 1999: Tu học tại Đại chủng viện Thánh Giuse Sài Gòn

- Ngày 30/06/1999: Được Đức Tổng Giám Mục Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn truyền chức linh mục tại nhà thờ Chính tòa Đức Bà Sài Gòn, thuộc linh mục đoàn Tổng Giáo phận Tp.HCM

- 1999 - 2003: Phụ tá Giáo xứ Bùi Phát, Tổng giáo phận Tp. HCM

- 2003 - 2004: Phục vụ tại Đại chủng viện Thánh Giuse Sài Gòn

- 2004 - 2009: Du học tại Hoa Kỳ (Boston College & Boston University); tốt nghiệp Thạc sĩ các chuyên ngành Mục vụ - Thánh nhạc và Thần học

- 2009 - 2010: Phụ tá nhà thờ Chính tòa

- 2010 ˗ 2016: Linh mục nội trú tại Đại Chủng viện Thánh Giuse

- 2010 - nay: Giảng dạy tại Đại Chủng viện Thánh Giuse Sài Gòn, Học viện Công Giáo Việt Nam và một số Học viện Dòng tu

- 2016 ˗ nay: Chưởng ấn Tòa Tổng giám mục Tổng Giáo phận TP. HCM

- 25/3/2023: Đức Thánh Cha Phanxicô bổ nhiệm làm Giám mục chính tòa Giáo phận Phát Diệm

***