Bạn bè dù thân mấy cũng có ngày người đó ra đi, nhưng tình bạn tồn tại và đó là tinh thần của bài Phúc Âm tuần này. Sau khi nhận tin đau bệnh của Lazaro, Đức Kitô không đi gặp anh ngay nhưng đợi thêm hai ngày sau mới đi. Điều này cho biết Thiên Chúa hoàn toàn tự do trong việc quyết định, chọn lựa thời điểm thích hợp nhất cho việc làm vinh danh Chúa Cha. Con người không thể quyết định thời hạn cho Thiên Chúa. Quyết định xong, Đức Kitô nói với môn đệ,

'Bạn chúng ta, Lazaro, đang nghỉ, chúng ta đi đánh thức anh dậy Gn 11,11'.

Các tông đồ không hiểu í nghĩa ngôn ngữ thuộc lãnh vực tâm linh của câu nói. Đức Kitô phải giải thích bằng ngôn ngữ thường ngày, Ngài nói, 'Lazaro đã chết'. Ngôn ngữ thuộc lãnh vực tâm linh được Giáo Hội phỏng theo cách nói của Đức Kitô khi ta cầu nguyện cho người quá cố bằng câu, xin cho người ra đi được, 'Ngủ yên trong Chúa'.

Đức Kitô và môn đệ dành tình cảm đặc biệt cho ba chị em: Martha, Mary và Lazaro. Họ cũng tôn kính các Ngài cách đặc biệt. Điều này thể hiện rõ qua tình cảm Đức Kitô dành cho ba chị em. Khi thấy họ thương khóc Lazaro cách sướt mướt, con tim Đức Kitô thổn thức, rung động và rồi Ngài cũng giọt lệ vắn dài. Dựa vào lời nói hai chị em Martha và Mary, chúng ta biết rõ mối tình cảm sâu đậm này. Gặp Đức Kitô ngoài đầu làng, Martha nói với Ngài,

'Nếu Thầy có mặt nơi đây, em con đã không chết. Nhưng con biết, bất cứ điều gì Thầy xin cùng Thiên Chúa, Người cũng sẽ ban cho Thầy' Gn 11:21,33.

Martha tin vào sự liên kết, gắn bó mật thiết, không gì lay chuyển giữa Đức Kitô và Chúa Cha. Đức Kitô đáp, 'Em chị sẽ sống lại'.

Martha tin chắc điều đó, sẽ có ngày chị gặp lại em mình, nhưng không phải bây giờ, mà phải đợi đến khi kẻ chết sống lại trong ngày sau hết. Đức Kitô giải thích thêm, Ngài nói với chị, chính Ngài là sự sống lại.

'Ai tin vào Thầy, thì dù đã chết, cũng sẽ được sống. ai sống và tin vào Thầy, sẽ không bao giờ phải chết' Gn 11,26.

Đức Kitô ban sự sống cho những ai tin vào Ngài, bởi họ được thoát ách tội lỗi và sự chết thống trị. Đức Kitô là sự sống lại và là nguồn sống của sự sống lại. Ngài là sự sống lại sau cuộc Phục Sinh vinh hiển. Ngài là nguồn sống của sự sống lại bởi Ngài nhận nguồn sống đó từ chính Chúa Cha. Chính Đức Kitô mặc khải điều này.

'Chúa Cha làm cho kẻ chết chỗi dậy và ban sự sống cho họ thế nào, thì người Con cũng ban sự sống cho ai tuỳ í' Gn 5,21.

Đức Kitô nhấn mạnh ai tin vào Ngài sẽ thừa hưởng sự sống lại ngay tại đời này, và hưởng sự sống lại đời sau.

Hai chị em Martha và Maria không bao giờ mất niềm tin nơi Dức Kitô. Nghe Martha nói Thầy đang hiện diện nơi đây, Maria vội chạy ra đầu làng đón Thầy. Ngạc nhiên thay, cô lập lại đúng điều, trùng hợp với những gì Martha đã nói với Đức Kitô,

'Nếu Thầy có mặt nơi đây, em con đã không chết'.

Trong số những kẻ đến chia sẻ nỗi buồn cùng chị em; một số thắc mắc, lên tiếng về quyền lực vô hạn của Đức Kitô. Họ nói với nhau,

'Ông ta đã mở mắt cho người mù,lại không thể làm cho anh ấy khỏi chết sao? Gn 11,37.

Đức Kitô cầu nguyện lớn tiếng xác định niềm tin của Martha và Maria; Ngài cũng nói lên mối kiên kết bền vững, không lay chuyển giữa Ngài và Chúa Cha. Ngài hỏi đặt xác Lazarô nơi đâu? Martha thưa,

'Thưa Thầy, nặng mùi rồi, vì em con ở trong mồ được bốn ngày' Gn 11,39.

Chết là điều chắc chắn, không thể chối cãi. Con người bó tay, đầu hàng trước cái chết. Nặng mùi vì thân thể bắt đầu thối rữa; thế mà Thiên Chúa vẫn có khả năng làm sống lại. Đức Kitô bảo họ lăn tảng đá chắn cửa mồ. Đức Kitô lên tiếng gọi và Lazaro trong mộ bước ra, toàn thân còn cuốn khăn liệm. Đức Kitô bảo tháo khăn liệm cho anh, để anh được tự do, thoải mái. Anh được tự do không bị thần chết thống trị nữa.

Trước Khi gọi Lazaro, Đức Kitô lớn tiếng cầu nguyện cùng Chúa Cha. Không phải do ngẫu nhiên, trùng hợp giữa hai câu hỏi mà lại có chung một câu trả lời. Cả hai câu trả lời đều chung một mục đích, là trao ban và đón nhận niềm tin. Đức Kitô hỏi hai chị em, xác anh ấy ở đâu? Họ đáp, 'Thưa Thầy, đến mà xem'. Thánh Andre, em của thánh Phêrô cũng hỏi Đức Kitô câu, Thưa Thầy, Thầy ở đâu? Đức Kitô đáp, 'Đến mà xem' Gn 1,38tt. Ông đã đến, ngủ qua đêm và tin theo Đức Kitô. Đức Kitô cũng đến mộ Lazaro mà xem, và Ngài ban niềm tin cho những ai chứng kiến việc Ngài thực hiện để làm vinh danh Thiên Chúa. Chính Đức Kitô xác nhận điều này qua lời cầu nguyện lớn tiếng,

'Phần Con, Con biết Cha hằng nhậm lời Con, nhưng vì đám đông đứng quanh đây, nên Con nói để họ tin là Cha đã sai Con' Gn 11,42.

Cả Đức Kitô lẫn môn đệ biết rõ đến Judea sẽ gặp nạn, sẽ bị các Thượng Tế và nhóm Pharisiêu tìm cách giết. Sự chết không ngăn cản điều Đức Kitô thực hiện để làm vinh danh Chúa Cha. Ông Toma sợ toát mồ hôi, phản đối mãnh liệt; ông nói với đồng bạn,

'Cả chúng ta nữa, chúng ta cũng đi để cùng chết với Thầy' Gn 11,16.

Môn đệ đặt sự an toàn cá nhân trên tình thân hữu. Đức Kitô đặt tình thân hữu lên trên an toàn cá nhân. Các Thượng Tế và nhóm Pharisieu quyết định giết Đức Kitô vì họ sợ Ngài. Bởi Đức Kitô ảnh hưởng quá mạnh trên dân chúng nên nhóm Thượng Tế và Pharisieu sợ mất ảnh hưởng, sợ mất sự ủng hộ của đám đông, nên quyết định tiêu diệt Đức Kitô.

Ban sự sống lại cho bạn là Lazarô, Đức Kitô chấp nhận chết thay cho anh, và cho cả chúng ta nữa, bởi Bí Tích Thanh Tẩy biến chúng ta thành bạn hữu của Thiên Chúa. Trở thành thân hữu của Đức Kitô đồng nghĩa với chia sẻ đau khổ và Phục Sinh của Ngài và chính Ngài chia sẻ đau khổ, lo âu của chính chúng ta, và ban cho chúng ta sự sống trường sinh.

TiengChuong.org

Friendship

Friends do die, but not friendship; that is the spirit of today's Gospel. After receiving Lazarus' illness message from Martha and Mary, his friends, Jesus delayed for two more days. God acts at the time of his choosing. We can't dictate God's schedule. Jesus told his disciples,

'Our friend Lazarus is resting, and I am going to wake him'.

This confused the disciples because Jesus used not ordinary daily language, but a higher one. He then told them in plain words, 'Lazarus is dead', Jn 11,11. Today, the Church adopts Jesus' language, in praying for death; we say,

'May they sleep in Christ'.

Jesus and his disciples have a special relationship with Martha, Mary, and Lazarus. They too, have a special bond with Jesus. It is demonstrated through Jesus' emotion. He wept and was in great distress. When the sisters encountered Jesus, the tone of their language revealed their deep love for Jesus. Martha met Jesus, and said to him,

'If you had been here, my brother would not have died, but I know that, even now, whatever you ask of God, he will grant you' Jn 11,21, 33.

Martha firmly believed in unity, the unbreakable bond between Jesus and God the Father. Jesus told her,

'Your brother will rise again' Jn 11,24.

She believes that she won't see him now, but in the future, at the time of the resurrection. Jesus assured Martha that he is the resurrection,

'Whoever lives and believes in me will never die' Jn 11,26.

The resurrection is given to those who believe in Him. They will live now; because they are no longer under the power of sin and death. Jesus is both the resurrection; and the source of resurrection; the former happens after the crucifixion, and the latter is right here, now because it comes from the Father, 'The Father raises the dead and gives them life' Jn 5,20.

Jesus emphasises that those who believe in him share his resurrection right now, and in the time to come.

The sisters have never lost hope in Jesus. Martha informed Mary that, 'The Master is here'. She quickly ran to see him. She said exactly the word Martha had said earlier,

'Lord, if you had been here, my brother would not have died'.

There is a wonder amongst the sympathisers about Jesus' unlimited power.

'He opened the eyes of the blind man, could he not have prevented this man's death? Jn 11, 38'.

Jesus' out-loud prayer confirms Martha's faith; and the unity between Jesus and the Father. It also confirms the unlimited power of God.

'By now he will smell; this is the fourth day' Jn 11,39.

Death is certain; human power is exhausted. There is nothing we can do. It is finished for us, but not for God. Jesus called Lazarus' name and the dead man came out. 'Unbound him', he said, 'Let him go free'; free from the power of death.

It is no coincidence that the two similar questions have the same answer. Jesus asked Mary 'Where have you put him?'. She replied, 'Lord, come and see'. Andrew, Peter's brother, asked Jesus, where do you live? Jesus replied 'come and see'. He came and saw and had life- Jn 1,38ff. Jesus comes and sees Lazarus' tomb and the sympathizers have faith. His prayers confirm this,

'...for the sake of all these who stand around me, so that may believe it was you who sent me' Jn 11,42.

Both Jesus and his disciples are fully aware of the danger of the trip to Judaea. Thomas protests saying,

'Let us go too, and die with him Jn 11,16'.

Death would not deter Jesus from visiting his friends. The disciples place their own safety before friendship; Jesus places his love for his friends, and ours, before his life. He knew his death was imminent, but it would not stop him giving glory to the Father. The chief priests and Pharisees plot to kill Jesus for fear of losing public support, and their popularity.

Giving life to his friend, Lazarus, Jesus chooses to die in his place. Being friends with Jesus means he shares our grief and we share his, and receive the gift of eternal life.