Nguyễn Trung Tây
Lời Kinh Đối Thiên - Matt 7:7-12


“Hãy xin thì sẽ được; hãy tìm thì sẽ thấy; hãy gõ thì cửa sẽ mở cho” (Matt 7:7). Thật là một câu nói đậm nét an ủi cho những linh hồn sầu muộn triền miên trong cõi nhân thế đoạn trường, bởi thế gian được thiên đàng hứa hẹn và bảo đảm rằng, nếu cầu nguyện, lời kinh thuận thiên sẽ bay lên thiên nhan.

Em chận tôi lại, hỏi ngay,
— Cha, sao lại có lời kinh thuận thiên ở đây?
— À, bởi cũng có lời kinh đối thiên nữa?
— Cha, sao lại có lời kinh đối thiên ở đây?

Nó giống như tôi hướng về Chúa để cầu xin cho một ngày nắng đẹp, khi Nha Khí tượng địa phương đã thông báo bản tin thời tiết, tuần này tuyết rơi, nguyên cả một tuần.

Lời cầu nguyện đó không phải là một lời cầu nguyện đích thực.

Cung cách cầu nguyện như thế không công bằng với Chúa. Trong trường hợp như vậy, tôi thật ra không cầu nguyện, mà đúng hơn là tôi đòi hỏi, bắt buộc Chúa phải làm điều tôi muốn. Thực ra, tôi đang đóng vai Thượng Đế.

Tôi muốn thay đổi những thứ mà tôi không thể thay đổi được nữa.
Tôi muốn hoa nở trên đồi giữa mùa đông.
Tôi muốn bầu trời xanh ngăn ngắt nguyên cả một năm dài, 365 ngày.
Tôi muốn trở thành triệu phú, trong khi tôi không buồn xắn cao tay áo, tôi không thích vướng bẩn bùn lầy đôi tay của chính mình.
Trong những trường hợp như vậy, tôi đang cầu nguyện với Thiên Chúa, ‘Lạy Chúa! Xin hãy cất chén đắng cho con, nhưng không phải theo ý Chúa, mà là ý của con, ý đó phải được thực hiện.

‘Sự thật là chúng ta phải cầu nguyện có được sức mạnh để làm những gì chúng ta phải làm. Chúng ta phải cầu nguyện để có được lòng can đảm để đối phó với những thử thách trong cuộc sống. Chúng ta phải cầu nguyện để có được sự bền bỉ, để tiếp tục ngay cả khi không có gì sẽ thay đổi’ (Joan Chittister, Hơi Thở Của Linh Hồn, trang 25). Hơn thế nữa, hãy sẵn sàng chấp nhận và ôm vào trong lòng danh từ ‘Không,’ như một câu trả lời từ thiên đường.”

Lời Chúa
Người cầu nguyện và nói: “Abba, Cha ơi, Cha làm được mọi sự, xin cất chén này xa con. Nhưng xin đừng làm điều con muốn, mà làm điều Cha muốn” (Mark 14:36).
(Trích Suy Niệm Ta Thương Tổn Ta)