Bạn cảm thấy chới với không thể cầu nguyện trong Mùa Giáng Sinh này? Hãy biết có cả ngàn tu sĩ nam nữ trên 500 tu viện đang cầu nguyện cho bạn và với bạn…

(Aleteia)

Một trong những buâng khuân chới với mà toàn Giáo hội và những người thiện tâm tự hỏi trước mối ưu tư về hòa bình cho thế giới, đặc biệt ở Ukraine, sự bất ổn về kinh tế và xã hội, về sức khỏe và sự mong manh của gia đình và bạn thân, chúng ta tự hỏi lời cầu nguyện của mình có được Chúa đón nhận?...

Chúng ta đều hy vọng vào Năm Mới

Các thành viên của gia đình Aleteia có thể tin tưởng vào những lời cầu nguyện và tạ ơn mà chúng ta dâng lên Thiên Chúa. Hãy hiệp thông với tâm tình cầu nguyện trong một mạng lưới của cả 550 tu viện chiêm niệm trong mùa Giáng sinh này.

Trong Thánh Lễ Mừng Chúa Giáng Sinh, ngày 25 tháng 12, hàng trăm ngàn tu sĩ nam sẽ hiệp thông để cầu nguyện cho những ý chỉ được gửi về...

Mạng lưới cầu nguyện dựa trên lời hứa của Chúa Giê-su trong Phúc âm Thánh Ma-thi-ơ (18:19): “Ở dưới đất, nếu có hai ba người trong các ngươi hiệp thông với nhau mà cầu xin điều gì, thì Cha anh em ở trên trời sẽ ban cho các ngươi.”

Để xin 550 tu viện cầu nguyện cho, quí vị chỉ cần điền vào biểu mẫu đơn tại: https://aleteia.org/prayer-intentions/

Nếu bạn muốn cảm ơn hoặc muốn chia sẻ cảm nghiệm, chứng từ về hồng ân bạn nhận được, hãy gửi email về: monasteria@aleteia.org (Bạn có thể dấu tên, để ẩn danh, thì xin vui lòng ghi chú rõ trong email.)